اولین ایستگاه اتوبوس رادیویی و بزرگترین رادیوی جهان در گرگان ساخته شد 

اولین ایستگاه اتوبوس رادیویی و بزرگترین رادیوی جهان در گرگان ساخته شد

 مهندس مهشید ملاح هنرمند گرگانی اولین ایستگاه واحد اینچنینی و بزرگترین رادیوی جهان را در گرگان ساخت واین اثر رادر بنیاد فرهنگی و هنری علینقی وزیری به ثبت رساند.

 

عوامل اجرایی پروژه ایستگاه واحد رادیویی شکل گرگان

نور و صدا : مهندس محمد فولادی . سازه و نما : مرتضی قربانی ِ محسن ساوری ِ امید محمد خانی ِمهدی کاشکی . محمد ملاح . علی حسینی . کامیار محمدیان ِ علی قربانی ِ محمددهقان 

 

اولین ایستگاه اتوبوس رادیویی و بزرگترین رادیوی جهان در گرگان ساخته شد

این رادیو به عنوان ایستگاه واحد در گرگان استفاده میشود و اغلب از آن آهنگ های سنتی پخش میشود

 

لازم به ذکر است مجسمه های طلایی نوروز بنام آوای سرزمین من گلستان و آثار متعدد دیگر از ساخته های مهشید ملاح هنرمند گرگانی میباشد که مورد استقبال شهروندان گلستان قرار گرفته است.