ایمیل telgif@gmail.com

همچنین از طریق فرم زیر می توانید با من گرگانو تماس بگیرید.