خبرهای گرگان در پایگاه تحلیلی خبری گرگانو



دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۳۱ ب.ظ پایگاه تحلیلی خبری گرگانو
Tبرف زیبای امروز گرگان جاده ناهارخوران + برف جاده روستای زیارت گرگان

Tبرف زیبای امروز گرگان جاده ناهارخوران + برف جاده روستای زیارت گرگان

تصویر برف زیبای گرگان

جاده زیارت به گرگان

برف امروز 25 بهمن 1395

طبق آخرین اخباردو اطلاعات از آموزش و پرورش گرگان مدارس تعطیل نیست و دانش آموزان موظف هستند سر کلاس بروند

تصویر برف زیبا در منطقه ناهارخوران گرگان


۲۵ بهمن ۹۵ ، ۱۴:۳۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایگاه تحلیلی خبری گرگانو
دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۴۷ ب.ظ پایگاه تحلیلی خبری گرگانو
شورای شهر گرگان و تکالیف و ارتباط آن با حقوق شهروندی

شورای شهر گرگان و تکالیف و ارتباط آن با حقوق شهروندی

شورای شهر گرگان وتکالیف و ارتباط آن با حقوق شهروندی


ارسالی از اسماعیل هزارجریبی (25 بهمن 1395حقوق شهروندی یکی از مقوله های نوظهور درجوامع بشری است واز اهمیت خاصی برخوردار است که شامل حقوق گوناگونی برای شهروندان می شود.

قبل از پرداختن به مقوله حقوق شهروندی می باست تعریفی مناسب وراهبردی از مفهوم شهروند را ارائه کرد .پاسخ به این سوال می تواند مارا درراه تفهیم حقوق شهروندی هدایتگر باشد .

مفهوم شهروندی برای اولین بار برای جدا کردن مردم عادی از بردگان واسیران جنگی دردولت شهرهای آتن واسپارت دریونان باستان به کارمی رفت ومردمی که درامور شهر وتصمیم گیری های مربوط بدان حق مداخله ومشارکت داشتند را "شهروند" می نامیدند.


درکشور ما این مفهوم ، نوظهور است وبرای اولین بار درفرهنگ فارسی " شهر کلمه "درسال 1373 این واژه چنین تعریف شد: شهروند کسی است که اهل یک کشور وشهر باشد واز حقوق متعلق به ان برخوردار باشد.

این مفهوم به تدریج با ورود مفاهیم جدیدی نظیر :قانون ، مشارکت ، اخلاق مدنی ، پرسشگری وپاسخگویی ، مسئو.لیت پذیری و.... درحوزه اجتماعی جوامع ، مفهوم وجایگاه شهروندی اهمیتی دوچندان یافت .

دریک نگاه کلان مفهوم شهروندی از دوبخش حقوق ومسئولیت پذیری تشکیل شده است که همانند دوبالی هستند که نارسایی درهر کدام از این مولفه ها ، نتیجه ای جز هدر رفتن وبی نتیجه ماندن نیمه دیگر نخواهد داشت .

در تعریف بسیط تر، شهروند یکی از مقوله های راهبردی جامعه مدنی محسوب شده وافراد باید دارای ویژگی های زیر باشند تا به عنوان یک شهروند فعال تلقی گردند :

  • الف- با عضویت ازاد درتشکل ها وانجمن ها، ضمن مشارکت وعمل اجتماعی درتعاملی منطقی با سایر اندیشه ها باشد.
  • ب- ضمن اشنایی با حقوق فردی خود،می داند که قانون درخدمت مردم وبرای حفاظت از حقوق آنهاست وبرای مطالبه حقوق خود تلاش می کند.


پس با توجه به اینکه شما درصدد تعریف بخش اول شهروندی یعنی داشتن حق وحقوق شهروندی هستید .

این حقوق متعلق به تمامی شهروندان وهمه افراد جامعه است ومی توان با توسل به قانون همه انان را مورد حمایت قرار داد ونه افراد ونه دولت اجازه لغو خودسرانه آنان را ندارند. معمولا در این حقوق از افراد درمقابل دولت دفاع می شود ، اگر چه انگاره حقوق شهروندی پدیده جدیدی نیست اما درسده 20 میلادی معنای نوینی یافته است . حقوق شهروندی ورعایت مولفه های آن برای طرفین بحث از مصادیق ساختارهای مردم سالار محسوب می گردد.

مطالعات متعدد وگسترده درزمینه شهروندی نشان می دهد این مفهوم درطول تاریخ ودرجوامع مختلف هرگز پدیده ای واحد ویکپارچه نبوده ، اما همواره بنیاد اصلی آن برحقوق وظایف قانونی قرار داشته است .درهرکشوری که حکومتی مبتنی برقانون وجود دارد وقانون بر روابط و مناسبات آن حاکم است ؛مجموعه ای تحت عنوان حقوق وتعهدات شهروندی وجود دارد که تعیین کننده روابط متقابل میان شهروندان ونیز روابط میان شهروندان با یکدیگر است . ولی محتوای این حقوق وتعهدات ونیز کسانی که به عنوان شهروند شناخته شده ومی توانند از آن برخوردار باشند؛ درتمام جوامع ودرتمام زمان ها یکسان نیست .به عبارتی محتوای شهروندی بر حسب شرایط اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی حاکم بر کشور ونیز تاریخ ، آداب ورسوم واصول واعتقادات متفاوت دینی است .


صرف نظر از ملاحظه فوق ، تشکیل جامعه ای دارای مدیریت که بر پایه عقل ومنطق بنا شده باشد ؛ نیازمند حقوق وتکالیفی متقابل میان دولت وملت است که این حقوق ومسئولیت های فرد ودولت از طریق حقوق و وظایف متقابل دربرابر یکدیگر حاصل می شود. عضویت شهروند درمحدوده حاکمیت دولت ملی با تاکید بر حقوق مدنی ، سیاسی وحقوق اجتماعی هر شهروند همراه است . چنین حقوقی را حقوق شهروندی گویند.


شهروندی بر اساس نظام حقوقی هر کشور که مهم ترین آن "قانون اساسی " است به افراد تعلق می گیرد، بنابراین قانون اساسی هر کشورمبنای سامان دهی اجتماعی آن جامعه به شمار می رود .

حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی شهروندی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درقالب "حقوق ملت " درج شده است ، این حقوق را می توان در سه دسته کلی تقسیم کرد:

دامه مطلب را مطالعه کنید)

 •  نخست حقوقی که بدون هیچ گونه قید وشرطی به عنوان حق همه افراد شناخته شده که 16 اصل را دربر می گیرد.
 • دسته دوم قوانینی است که درمتن مقید ومحدود شده که قید آن را حکم قانون تعیین کرده است .هفت اصل را می توان دراین دسته جای داد.
 • دسته سوم قوانینی که ناظر بر حقوق مشروط شهروندان است واصل شرط نیز درمتن قانون لحاظ شده است این اصل مشروط به عدم اخلال به مبانی اسلام ، عدم نقض استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی وعدم مخالفت با اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران است .


روشن است که درقانون اساسی به عنوان مهمترین مبنای نظام حقوقی به تامین نیازها وخواسته های مردم توجه شده ومفهوم رایج تابعیت سرزمین را به رسمیت شناخته است .به عبارت دیگر قانون اساسی گام موثری درفرایند حاکمیت قانون ، تضمین آزادی ها وبرخورداری از امکانات وتحقق شهروندی برداشته است .


دراصل مجموعه قواعد ، رویه ها وقوانین حقوقی که به صورت خاص برای آحاد مردم وافراد تنظیم می گردد وموجبات جلوگیری از تضییع حقوق فردی درقبال رفتارهای کلان حاکمیتی ویا حتی دیگری می شود را حقوق شهروندی می توان نامید .


برخی از مهمترین مولفه های حقوق شهروندی را نام ببرید؟


   1. حق برابری شهروندان با یکدیگر
   2. امنیت فردی 
   3. آزادی عقیده وبیان 
   4. آزادی مطبوعات 
   5. اصل مصونیت اسرارشخصی
   6. آزادی های عمومی شهروندان
   7. اصل امنیت اجتماعی 
   8. اصل برائت 
   9. اصل ممنوعیت شکنجه واجبار 
   10. اصل منع هتک حدمت وحیثیت افراد
   11. اصل برخورداری از نیازهای اولیه وثانویه.
قسمت پایانی در ادامه مطلب
ادامه مطلب...
۲۵ بهمن ۹۵ ، ۱۳:۴۷ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایگاه تحلیلی خبری گرگانو
يكشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۳۶ ب.ظ پایگاه تحلیلی خبری گرگانو
شهردار حسین صادقلو: حتی یک درخت هم بابت تله کابین گرگان قطع نمی شود

شهردار حسین صادقلو: حتی یک درخت هم بابت تله کابین گرگان قطع نمی شود

نامه ای به امضای 200 تن از علاقه مندان به منابع طبیعی و محیط زیست برای تله کابین گرگان به رئیس شورا ارائه شد

حتی یک درخت هم بابت تله کابین گرگان قطع نمی شود

شهردار حسین صادقلو: متاسفانه در گرگان آداب بهره بزرگ گرفتن از طرح های اقتصادی را نداریم.

در صحن شورای اسلامی شهر گرگان و با حضور شهردار حسین صادقلو، نامه ای به امضای 200 تن از علاقه مندان به منابع طبیعی و محیط زیست برای تله کابین گرگان به رئیس شورا ارائه شد که در آن گفته اند ساخت تله کابین به تخریب جنگل نهارخوران شدت و عمق می بخشد و چیزی از طبیعت زیبای آن باقی نمی گذارد.

نماینده آنان نیز سوالاتی دراین خصوص مطرح کرد که حسین صادقلو پاسخ داد: مسائل مربوط به حوزه منابع طبیعی و محیط زیست دراجرای این پروژه با دقت و وسواس بالایی منظور شده است و حتی یک درخت هم قطع نخواهد شد.

وی ادامه داد: حتی برخلاف اختیاراتی که به ما داده شده بود ،ارتفاع دکل های تله کابین را دو متر بالاتر از حد استاندارد لحاظ کردیم تا حداکثر هم سویی با محیط زیست را به اثبات برسانیم، هرچند اینکار برای شهرداری هزینه های گزاف و مازادی را تحمیل کرد.

شهردار گرگان ادامه داد: متاسفانه در گرگان آداب بهره بزرگ گرفتن از طرح های اقتصادی را نداریم.

در 45 دقیقه آخر با ترک سالن از سوی برخی اعضا، (مخالفین شهردار حسین صادقلو) این جلسه از رسمیت افتاد.

۲۴ بهمن ۹۵ ، ۱۳:۳۶ ۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایگاه تحلیلی خبری گرگانو
يكشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶ ب.ظ پایگاه تحلیلی خبری گرگانو
توهینی آشکار به دولت و مجلس در استان گلستان با لغو سخنرانی در روز 22 بهمن !

توهینی آشکار به دولت و مجلس در استان گلستان با لغو سخنرانی در روز 22 بهمن !

توهینی آشکار به دولت و مجلس در استان گلستان با لغو سخنرانی در روز 22 بهمن!

به دیدگاه حاج مهدی ساوری فعال سیاسی گرگان

پایگاه خبری تحلیلی گرگانو : لغو سخنرانی حجه الاسلام"مازنی"نماینده محترم تهران در بندرگز توهین آشکاری است به دولت و دولتمردان استان و توهین مضاعفی است به نمایندگان و جایگاه مجلس و هیچ توجیه دیگری ندارد

به گفته حاج مهدی ساوری رییس دفتر مهندس نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان و آق قلا، این چه شورای تامینی است که قادر نیست مصوبه خودش را به اجراء در آوردواقعاً جای تاسف است که سخنرانی یک نماینده مجلس که مثلاً طبق قانون از مصونیت ویژه ای هم برخوردارند ، آنهم در کسوت روحانیت و از خانواده معظم دو شهید! آنهم در روز 22 بهمن!! آنهم به توصیه فرد نظامی!!خیلی راحت لغو شود...!! 


 البته این اقدام خودسرانه و فراقانونی این جماعت تنگ نظر و کوته بین همیشه محکوم بوده و هست..و چنین اعمال و رفتار "افراطی و طالبانی "مورد نفرت و انزجار مردم آگاه است.. ولی چه باید کرد که این "اقلیت خودسر"از نجابت و متانت مردم سوء استفاده کرده و چون از مصونیت ویژه فراقانونی برخوردارند..و خود را پاسخگو نمیدانند..هر از چندگاهی چهره کریه و مستبدانه خود را نشان میدهند تا اظهار وجودی کرده باشند...!! ولی سئوال این است که چرا مسئولین سیاسی و امنیتی استان منفعلانه و ضعیف عمل میکنند... انتظار این است که اگر نمیتوانید از حیثیت و اعتبار و اقتدار دولت و مجلس در استان دفاع بکنید!! حداقل از حیثیت خودتان دفاع بکنید..وجلوی این خودسریها و قانون شکنیها را بگیرید..و نگذارید تکرار شود...و اگر چنانچه این را هم نمی توانید..به عنوان اعتراض به این رفتارهای هنجارشکن و ضد مدنی...از مقام خود کناره گیری کنید..تا به  قدرت طلبی متهم نشوید...انشاءالله باشید و جبران مافات کنید!!

مهدی ساوری مسئول کمیته سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی و رییس دفتر مهندس هزارجریبی نماینده گرگان و آق قلا ادامه میدهد، مطمئناً این نوع رفتارهای خوسرانه و فراقانونی..(لغو سخنرانی نماینده قانونی مجلس،جناب مازنی درمراسم22بهمن بندرگز )و نظیر آن در شهرهای دیگر استان،در راستای تضعیف و تخریب و نا کارآمد نشان دادن دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی است...که اگر فکر و تدبیری برای جلوگیری از این حرکات خلاف قانون،از سوی مسئولین استانی انجام نگیرد... با نزدیکتر شدن انتخابات اردیبهشت ماه96 بیشتر هم خواهد شد..چرا که جناح رقیب برای شکست دولت و ناامید کردن مردم برنامه ها دارد...!!

۲۴ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایگاه تحلیلی خبری گرگانو

وضعیت جامعه مهندسین و شورای شهر گرگان

وضعیت جامعه مهندسین و شورای شهر گرگان


حامد صمدلویی

اگرچه حجم گسترده حوزه فعالیتهای مدیریت شهری مرتبط با بخش عمران و توسعه بوده و حتی کمیسیونی تخصصی با همین عنوان در شورای شهر فعال می باشد اما حتی یک تکنوکرات از جامعه مهندسی در اولین دوره انتخابات پارلمان شهری گرگان به شورا راه نیافت که البته دلیل آن را باید در نگاه سیاسی شهروندان به انتخابات شورای اول جستحو کرد. 


اما از شورای دوم پای تکنوکراتها به شورای اسلامی شهر گرگان باز شد; مهندس حسین ربیعی و مهندس محمود شکیبا دو منتخبی بودند که از جامعه مهندسی گرگان به شورا راه می یافتند.

در همین دوره مهندس ربیعی به عنوان تنها نماینده شوراهای استان گلستان به شورای عالی استانها راه یافت.


در سومین دوره انتخابات شورای شهر گرگان مانند دور دوم سهم جامعه مهندسی از 2 کرسی افزایش پیدا نکرد با این حال مهندس عبدالرضا چراغعلی با کسب رتبه اول به همراه مهندس ربیعی که مجدد با اقبال شهروندان مواجه می شد وارد پارلمان شهری شدند.


در این دوره مهندس ربیعی یک سال به صندلی ریاست شورا تکیه زد, مهندس چراغعلی متمایل به فعالیتهای فرهنگی بود تا کار کردن در حوزه تخصصی, کما اینکه به ریاست کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز تکیه زد.


در چهارمین دوره انتخابات شورای شهر, شهروندان گرگانی با انتخاب 5 تکنوکرات از جامعه مهندسی به نحوی مطالبات عمرانی شهری را متبادر کردند; چراغعلی, ربیعی, قدس مفیدی, سبطی و فدوی با راه یابی به صحن پارلمان شهری گرگان می بایست این مطالبات را فرصت ظهور می دادند اما گویا این فقط مهندس ربیعی بود که با حمایت از روند توسعه عمرانی گرگان با محوریت شهردار صادقلو پیام شهروندان را درک کرده بود و عملا 4 منتخب دیگر از جامعه مهندسی از مخالفین رویکرد مدیریت شهری برای توسعه عمرانی گرگان بودند.


این را هم باید در مورد شورای چهارم گفت که ربیعی و قدس مفیدی از جامعه مهندسین موفق شدند به ریاست شورای شهر گرگان نیز تکیه زنند.


دو نکته قابل توجه در مورد تکنوکراتهای شورای چهارم اینکه مهندس چراغعلی در نیمه راه با قبول پست مدیرکلی در استانداری از شورای چهارم جدا شد مساله ای که با انتقاد گسترده شهروندان همراه شد و در تحولی دیگر مهندس قدس مفیدی علی رغم حضور فائزه عبداللهی و زهرا نورا سمت ریاست کمیسیون بانوان سال آخر شورای چهارم گرگان را نیز در کارنامه خود ثبت کرد.


با توجه به گستردگی فعالیتهای عمرانی در 4 سال گذشته انتظار می رود تمایل حضور تکنوکراتهای جامعه مهندسی برای نامزدی در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان افزایش معنا داری پیدا کند رصد دقیق رایزنی های مرتبط با انتخابات پیش رو موید این ادعا است.

۲۴ بهمن ۹۵ ، ۰۶:۴۰ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایگاه تحلیلی خبری گرگانو

رخی گام های مهم در تبلیغات کاندیداهای شورای شهر گرگان 1 تاثیر گروه های فضای مجازی

برخی گام های مهم در تبلیغات کاندیداهای شورای شهر گرگان

گام مهم در طراحی تبلیغات انتخاباتی "شناخت خود" است. اگر شما شناخت کافی از خودتان، توانایی ها و ظرفیت هایتان نداشته باشید و امتیازات خود را نسبت به رقبا نشناسید، چطور می توانید چهره ی مطلوبی از خویش نزد رای دهندگان ترسیم کنید؟

شما اگر وجوه امتیاز و برتری خود را نشناسید، طبیعتاً نمی توانید آن تمایزات را به مخاطبان هم معرفی کنید و برجسته شوید. 👈 شما باید با شناخت این ویژگی ها و طراحی تبلیغات مناسب، بتوانید از نام و چهره ی خود، یک برند انتخاباتی بسازید. این شناخت شما از خودتان، تعیین کننده نوع گفتمان انتخاباتی و شعار تبلیغاتیِ شماست.


احمد شاملو: ما آلوده حسادت و کینه ایم، کینه به همه چیز و همه کس. فقر، فقر، فقر ...

... این افسانه است که می گویند "ملتی که گرسنه است، ایمان و اخلاق و خدا ندارد". من برای تو بسیاری از کشورهای جهان را که پس از جنگ دوم "هیچ" بودند و در "گرسنگی مطلق" و همه چیز شدند مثال می آورم، از چین تا آلمان.

آن چه مانع ایمان و وجدان می شود، فقر نان و پیرهن نیست، فقر اخلاق و معنویت است.


تاثیر گروه های فضای مجازی


گروه های مجازی کمک بسیاری به افکار، تبادل نظر، آگاهی، تحمل و تعامل و گوش دادن به حرف مخالف  میکند، مخصوصا در فضای انتخاباتی شورای شهر پنجم گرگان.

البته شاید دیر به خواسته ها و انتخاب صحیح برسیم ... ولی آینده از آن مردم آگاه جامعه میباشد.


باید در استفاده از واژگان توصیفی دقت کرد که حداقل به واژه خیانت نشه ...

انتخابات شورا نزدیک است و احتمالا تعداد زیادی خود را شایسته کاندیداتوری می دانند. اما شاخص ها و مولفه های مشخصی برای افراد دارای صلاحیت کاندیداتوری وجود دارد.


اما اگر همین شاخص ها در چهارچوب باند و گروه تحلیل شود، فقط کاریکاتور آن باقی می ماند.

بنظر مرز باریکی میان تلاش برای معرفی و انتخاب فرد اصلح توسط نخبه های سیاسی و اجتماعی تا تبدیل شدن به دلالان انتخاباتی وجود دارد.

 

لذا کنشگران که عموما محل رجوع مردم در انتخابات هستند، باید مسئولانه نسبت به معرفی کاندیدا و تحلیل ویژگی های آنها رفتار کنند تا خدای ناکرده انتخابات شورا که مظهر مردم سالاری است دچاره خدشه و نقصان نشود و منتخبان آن، مردم را به این نتیجه نرسانند که وجود شورای شهر غیر ضروری است./نودانتخاباتی

۲۲ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایگاه تحلیلی خبری گرگانو

مروری بر کسانی که از ادامه فعالیت خود در شورای شهر گرگان استعفا دادند

مروری بر کسانی که از ادامه فعالیت خود در شورای شهر گرگان استعفا دادند


طی 18 سال گذشته یعنی از بدو آغاز به کار شورای اسلامی شهر گرگان شهروندان شاهد 4 استعفا از سوی منتخبین خود بوده اند.


اگرچه در شورای اول و دوم هیچ استعفایی صورت نگرفت اما از شورای سوم بود که این روند آغاز شد و فضا برای خدمت منتخبین علی البدل نیز فراهم شد.


ابراهیم کریمی اولین مستعفی پارلمان شهری می باشد که با رای اعضای شورای سوم بر سریر مدیریت شهری گرگان جلوس کرد و ذبیح الله میقانی منتخب اول علی البدل شورای سوم جایگزین وی در پارلمان شهری شد.


پس از کریمی زنده یاد قاسم حاجی محمدی به دلیل نامزدی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با استعفا از شورای شهر جدا شد و بجای وی می بایست دومین منتخب علی البدل یعنی دکتر مصطفی سبطی به شورا وارد می شد اما به دلیل مخالفت جعفر گرزین فرماندار وقت ناصر گرزین سومین منتخب علی البدل وارد شورا شد.


 با درگذشت دکتر محمد هادی شریف مخالفت با حضور دکتر سبطی در شورا از سوی فرماندار گرزین ادامه پیدا کرد و مجوز علیرضا پزشکپور منتخب چهارم علی البدل صادر شد اما دکتر سبطی به دلیل آنچه که دفاع از رای و حق انتخاب  مردم عنوان می کرد در نهایت موفق شد با رای دیوان عدالت اداری به شورا باز گردد تا مجدد پزشکپور در فهرست اعضای علی البدل قرار گیرد.


در چهارمین دوره شورای شهر گرگان مهندس عبدالرضا چراغعلی به دلیل پذیرش پست مدیرکل امور شهری و شهرداری های استانداری گلستان از عضویت در شورا استعفا داد و بجای وی علیرضا پزشکپور وارد شورا شد.


پس از چراغعلی, مهندس نبی هزارجریبی نیز به دلیل نامزدی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از جمع منتخبین شورای چهارم شهر گرگان جدا شد و بجای وی فائزه عبداللهی دومین منتخب علی البدل شورا بود که به صف منتخبین اصلی شورا پیوست.

۲۱ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایگاه تحلیلی خبری گرگانو

وضعیت حضور زنان بر روی کرسی های شورای شهر گرگان

وضعیت حضور زنان بر روی کرسی های شورای شهر گرگان


یکی از ویژگی های شاخص شورای اسلامی شهر گرگان که گویا مبدل به رویه نیز شده است حضور دو منتخب زن در هر دوره پارلمانی شهری بوده است.


تفاوتی وجود نداشت زمانی که سهم کرسی های تصمیم گیری 7, 9 و یا 13 نفر بود عملا شاهد حضور 2 بانوی منتخب گرگانی در شورای شهر گرگان بوده ایم.


صدیقه نصیری و عالیه یعقوب زاده منتخبین دور اول شورای شهر گرگان بوده اند اما از دور دوم تا دور چهارم زهرا نورا و فائزه عبداللهی بطور ثابت در بین منتخبین شورا حضور داشته اند.


البته عبداللهی در شورای چهارم منتخب دوم علی البدل بود که پس از خروج چراغعلی و هزارجریبی به جمع اعضای شورای چهارم پیوست.


شایان ذکر است نورا در سومین سال دور چهارم فعالیت شورا اولین رئیس زن پارلمانی شهری گرگان شد و البته تجربه نامزدی در انتخابات مجلس را نیز از حوزه انتخابیه آزادشهر در کارنامه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی خود ثبت کرد هرچند با اقبال شهروندان آن حوزه انتخابیه مواجه نشد.


با نزدیک شدن موعد ثبت نام نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان قابل انتظار است بر تعداد نامزدهای زن گرگانی افزوده شود.

۲۱ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایگاه تحلیلی خبری گرگانو

روحانیت و شورای شهر گرگان - اقدامات عبدالله شاهینی در شورای شهر گرگان

روحانیت و شورای شهر گرگان

گرگانو ، به قلم حامد صمدلویی

با مروری بر چهار دوره شورای اسلامی شهر گرگان به این واقعیت می توان رسید که فقط و تنها فقط یک روحانی در بین منتخبین ادواری قابل شناسایی می باشد.


عبدالله شاهینی مدرس حوزه و دانشگاه و رئیس ستاد انتخابات سید محمد خاتمی در سال 76 در شرق مازندران ( گلستان امروزی) موفق شد با رای شهروندان از بین 356 نامزد انتخابات دور اول پارلمان شهری گرگان به عنوان هفتمین و آخرین منتخب وارد شورای شهر شود.

شاهینی اولین و آخرین فرد روحانی راه یافته به پارلمان شهری بود اما در ادوار دوم, سوم و چهارم شورای شهر گرگان حتی یک روحانی به فهرست اعضای علی البدل شورای شهر نیز راه نیافت.


تنها روحانی راه یافته به صحن شورای شهر گرگان که تا آن روز صرفا در فضای تئوریک حوزه و دانشگاه سیر می نمود علاوه بر سمت سخنگویِ شورای شهر بر کرسی ریاست کمیسیون فرهنگی-اجتماعی نیز تکیه زد تا اولین تجربه نظارتی و عملیاتی در حوزه مدیریت شهری را تجربه نماید.


اقدامات عبدالله شاهینی در شورای شهر گرگان


جمعه بازار کتاب گرگان, واگذاری زمین برای احداث کتابخانه در پارکشهر, برگزاری هفتگی جنگ شاد شهروند, اجرای طرح شورایاران محلات, انتقال مدیریت بسکتبال از سپاه به شهرداری گرگان و... از جمله اقداماتی بود که با محوریت کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اول و با مدیریت شاهینی به سرانجام رسید تا کارنامه تنها روحانی ادواری پارلمان شهری گرگان پر طمطراق جلوه گری نماید.


اگرچه شاهینی در دور اول موفق ظاهر شد اما ترجیح داد دیگر نامزد انتخابات نشود, وی پس از کسب تجربه در شورای شهر رئیس سازمان ملی جوانان و در مقطعی به سمت مدیرکل اجتماعی و انتخابات استانداری گلستان منصوب شد.


با در پیش بودن پنجمین دوره انتخابات شورای شهر گرگان بعید به نظر می رسد در سهم روحانیت برای کسب کرسی در فضای رقابتی انتخابات تغییری حاصل شود.

۲۱ بهمن ۹۵ ، ۱۵:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایگاه تحلیلی خبری گرگانو

از بین مدیران کل کدام برای انتخابات شوراها می آیند؟ نصیبی نمی آید چراغعلی شاید

از بین مدیران کل کدام برای انتخابات شوراها می آیند؟ نصیبی نمی آید چراغعلی شاید


 با اعلام اعضای هیات بازرسی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص شد یکی از افرادی که به عنوان کاندیدای احتمالی شورای شهر گرگان از او نام برده می شد ترجیحش به عدم حضور است.


با حکم رئیس هیات بازرسی انتخابات در وزارت کشور، علی نصیبی به عنوان یکی از 5 عضو هیئت بازرسی انتخابات در گلستان معرفی شده و این بدان معناست که او عطای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر گرگان را به لقای آن بخشیده و با عدم استعفا در موعد مقرر، همچنان علاقه دارد مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری باقی بماند.


علی نصیبی با گرایش اصلاح طلبی و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه آزاد که پیش از مدیرکلی مشاور جوان استاندار دولت تدبیر و امید بود در انتخابات دوره قبل شوراها و در دولت احمدی نژاد با وجود تایید صلاحیت دیرهنگام در فضای خاص آن روزها، نزدیک به 8 هزار رای آورد و شبکه سازی های گسترده و تیم سازی هایش در دوران مشاوران جوان استاندار فعلی این تصور را به وجود آورده بود او که نوشته های کانال منتسب به وی گرگان ما رنگ و بوی حمایت از شهردار را داشت ولی در جمع بندی نهایی ترجیحش به عدم حضور به عنوان کاندیدای شورا است.


از آن سو اما دیگر مدیرکل گرگانی استانداری عبدالرضا چراغعلی بی علاقه به حضور در انتخابات شوراها نیست و تحرکات چند ماهه اخیرش که با انتصاب به مدیرکلی امور اجتماعی استانداری شدت گرفته این شائبه را در ذهن تقویت می کند.


چراغعلی طی دو ماه اخیر ارتباطات شهری اش را تقویت کرده و به شدت در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز فعال شده است.


گفته می شود چراغعلی در صورت عدم حضور مستقیم، علاقه دارد در ائتلاف توسعه پایدار که شاکله اصلی آن را مخالفان شهردار شکل می دهند نقش آفرین باشد و با کمک به ورود تعدادی از افراد این لیست به شورا و همچنین جذب برخی مستقل های دارای شانس زیاد، شهردار آینده گرگان باشد.


باید منتظر روزهای آینده بود و به انتظار نشست چراغعلی می آید یا علاقه دارد در پشت پرده گروه مخالف صادقلو فعال باشد و چشم امید به شهرداری در دور بعد داشته باشد.

۲۰ بهمن ۹۵ ، ۰۶:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایگاه تحلیلی خبری گرگانو