قیمت قبر در امام زاده عبدا... گرگان به 10 میلیون تومان رسید!

✍ الهه رمضان پور:قیمت قبرهای آستان امام زاده عبدا... از 4 میلیون در ضلع شمالی امام زاده شروع و به 9 میلیون و 500 هزارتومان در روبروی حرم ختم می شود!

با این تفاسیر اقدام آستان برای تخریب حوض روبروی حرم برای فروش هر طبقه به مبلغ 9 میلیون و 500 هزارتومان دور از انتظار نبود!.

در این صورت، صاحبان قبرهای 3 طبقه روبروی حرم که اکثر آنها رزرو شده است، مبلغی نزدیک به 30 میلیون تومان بابت خرید هر 3 طبقه به صورت پیش خرید، پرداخت کرده اند!.

قیمت قبر در قبرستان امام زاده عبدالله گرگان | gorgano.ir

با این تفاسیر قبرهای آستان امام زاده عبدا... گرگان به اقشار متوسط و پایین جامعه تعلق نخواهد گرفت و فقط اقشار مرفه جامعه که توانایی پرداخت 30 میلیون تومان برای خرید قبر را دارند، می توانند از  قبرهای آستان امام زاده  عبدا... گرگان استفاده کنند!