مهندس هزارجریبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم شریف گرگان و آق قلا از انتخاب ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ خبر داد.

مهندس هزارجریبی به عضویت کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در آمد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری گرگانو، مهندس هزارجریبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم شریف گرگان و آق قلا از انتخاب ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ خبر داد.

مهندس نبی هزارجریبی

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه جلسه 21 آذر 96 کمیسیون برنامه بودجه; ادامه داد: در نشست امروز با انتخاب اعضای کمیسیون؛

  • اینجانب نماینده و خادم مردم شریف مردم گرگان و آق قلا
  • مرادی نماینده مردم مریوان و سروآباد
  • فرشادان نماینده مردم سنندج
  • جعفرزاده نماینده مردم رشت
  • تاجگردون نماینده مردم گچساران
  • فیضی نماینده مردم اردبیل
  • پوربیگلری نماینده مردم سیرجان
  • لاهوتی نماینده مردم لنگرود
  • یوسفیان ملا نماینده مردم آمل

 به عنوان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه  برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه 97  انتخاب شدیم.

منبع: روابط عمومی دفتر مهندس نبی هزارجریبی