طبق شنیده ها در جلسه روز پنج شنبه شورا چند اتفاق جالب افتاده است : 

8 نفر کاندیدای پست شهرداری شده اند .

اسامی این 8 نفر در ادامه ی مطلب:

 

  • مجتبی جمالی ( فرماندار فعلی کردکوی و معاون اداری مالی اسبق شهرداری گرگان )
  • حمیدی ( مدیر کل امور شهری استانداری و فرماندار سابق گنبد )
  • محمد علی طبرسا ( از 4 نفر پایانی دور قبل )
  • عبدالرضا دادبود ( معاون سابق امور عمرانی استانداری و از 17 نفر پایانی دور قبل )
  • محمد ابراهیم جرجانی ( عضو شورای شهر )
  • حسینقلی صادقلو ( شهردار سابق )
  • ملکی ( از شهرداران مناطق تهران )
  • افسری ( معاون بازرگانی سابق تامین اجتماعی کشور )

 

شنبه از بین کسانی که فرم درخواست را تکمیل نمایند و در مصاحبه حضوری شرکت کنند  4 نفر به مرحله بعد راه خواهند یافت .

جالبترین و عجیبترین نکته در جلسه دیروز تعداد آرای شهردار سابق بوده است . تنها و تنها 2 نفر از 9 نفر عضو شورا نام ایشان را در برگه های خود نوشته اند . 

آقاملایی

یک نفر از آنها حمید رضا آقا ملایی بوده است که در اولین جلسه شورای پنجم به صادقلو رای نداد و باعث برکناری وی شد حال به نظر میرسد قصد فریب افکار عمومی و بهره برداری سیاسی این ماجرا به نفع خود را دارد و نفر دیگر از بین 4 عضو مدافع ایشان که همان گروه اقلیت شورا نامیده میشوند، میباشد . 

یعنی کسانی که سینه چاک دفاع از وی بوده اند حاضر نشده اند نام وی را بر روی برگه هایشان بنویسند .

جالبتر اینکه این 4 عضو مدافع سابق(ریاکاران) تلاش فراوانی دارند که حمید آقا ملایی را از تصمیمش مبنی بر حمایت از شهردار سابق منصرف نمایند و نفسی راحت کشیده و شهردار مورد نظر خود را بر کرسی بنشانند . 

حال شما پیدا کنید پرتقال فروش طرفدار را!!!

 

گرگانیون