در پاسخ به مطلب علت کم شدن تعداد طبقات در طرح جدید اورژانس بیمارستان ۵ آذر گرگان چیست؟

نکات چندی لازم است به اطلاع خوانندگان محترم کانال رسانده شود؛

ابتدا باید عرض شود که ساخت اورژانس ۵ آذر ارتباطی به تصمیم مدیریت وقت دانشگاه نداشته بلکه مربوط به تفاهم نامه ای بوده که مقام محترم وزارت بهداشت با کلیه دانشگاهها برای بهبود استاندارد اورژانسها(در بیمارستان ۵ آذر و مطهری گنبد)، ساخت کلینیک در ۵ شهرستان از جمله گرگان و مراکز پیشگیری سرطان و... امضا نموده اند و این پروژه ها هم اکنون در بسیاری از استانها به اتمام رسیده و یا در حال اجرا هستند. مناسب است تا عزیزان گرگان و توسعه علت حذف کلینیک شهرستان گرگان را از مدیریت وقت مطالبه نمایند. (تصویر بخش مربوطه از تفاهم نامه به پیوست است).

نکته دوم اینکه این پروژه ها بر اساس تفاهم نامه تنها تا ساخت ۱۲۲۰ متر مجوز و اعتبار داشته و بقیه آن همان اورژانس قدیمی بوده که قانونا نمیبایست تخریب میشده. ضمن اینکه برای تخریب بناهای دولتی نیاز به اخذ مجوز از اقتصاد و دارایی است که چنین مجوزی نیز اخذ نشده است. لازم به ذکر است اعتبار ساخت آن دو اورژانس عمدتا برای ساخت اورژانس بیمارستان مطهری هزینه شده بود.

پس از تخریب اورژانس قدیم، تختهای اورژانس ۵ اذر از ۳۸ تخت به ۱۳ تخت کاهش یافته است و متاسفانه مردم گرگان می‌بایست تا پایان اتمام این ساختمان خدمات اورژانس خود را در فضای غیر استانداردتر فعلی دریافت نمایند. برای پرهیز از بروز اضطراب در خوانندگان به تاثیر این میزان کاهش در تختهای اورژانس در توانایی مقابله با حوادث اشاره ای نمیکنیم. به هر حال اینکه آیا این اقدام عجولانه به زعم نویسنده متن کماکان مناسب بوده است را به عهده خوانندگان میگذاریم.

ریاست فعلی دانشگاه با رایزنی هایی که با مقامات وزارتی انجام دادند قول تامین اعتبار ساخت این پروژه را در حد ۶ طبقه گرفتند که سه طبقه آن به اورژانس با بالغ بر ۵۰ تخت بستری و طبقات دیگر به ۵ اطاق عمل و مراقبت ویژه استاندارد (ICU) با ۲۵ تخت و ۲ بخش بستری هرکدام با ۵۰ تخت و سالن آموزشی دانشجویان تعلق خواهد گرفت. بنابراین برخلاف اعلام آن کانال پروژه مذکور تنها سه طبقه نخواهد بود.

برخی مستندات مربوط به تفاهم نامه ضمیمه میشود.

ضمنا همسو با نظر نگارنده متن منتشر شده در آن کانال، دانشگاه علوم پزشکی بر بررسی سازمانهای ناظر از جمله بازرسی و دیوان محاسبات استان در خصوص تعهد مازاد بر اعتبار ایجاد شده، تخریب بدون مجوز ساختمان اورژانس، عدم ساخت کلینیک برای شهرستان گرگان و هزینه منابع آن در سایر بخشها (علیرغم تعهد در تفاهم نامه با مقام وزارت) اصرار داشته و پیگیر انجام آن است. والسلام

ضمن تشکر از پاسخگویی مجموعه علوم پزشکی گلستان و آرزوی موفقیت این عزیزان در امر مهم خدمات رسانی به مردم شریف استان، تنها هدف ما از انتشار این مطلب، دغدغه مندی ما نسبت به امر مهم و حیاتی درمان و سلامت منطقه بوده و خواهد بود...