شایعاتی که اینروزها در سطح استان و در بین اهالی فرهنگ و هنر دهن به دهن می چرخد و حتی در راهروهای ادارات ارشاد نیز به گوش می رسد حکایت از پیگیری های گسترده افراد مختلف برای جانشینی علی اصغر فضیلت دارد.

 آیا قندهاری جانشین فضیلت می شود؟

آیا قندهاری جایگزین فضیلت می شود؟ | گرگانو، اخبار گرگانعلی اصغر فضیلت ، قاسم قندهاری

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری گرگانو (اخبارگرگان)به نقل از هیرکان خبر؛شایعاتی که اینروزها در سطح استان و در بین اهالی فرهنگ و هنر دهن به دهن می چرخد و حتی در راهروهای ادارات ارشاد نیز به گوش می رسد حکایت از پیگیری های گسترده افراد مختلف برای جانشینی علی اصغر فضیلت دارد.

 

در حالی که مناف هاشمی استاندار تازه جلیس گلستان در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب هر نوع جابجایی را منوط به مطالعه دانست، شنیده می شود قاسم قندهاری کارمند قراردادی این اداره کل یکی از افرادی است که در کنار رمضان پور از مازندران و زاهدی از سمنان با رایزنی های فشرده و جلسات با محافل سیاسی در پی مدیریت بر این مجموعه ی بحران زده است.

 

البته انتظار است پس از دوره رکود تقریبا 12 ساله در حوزه فرهنگ و هنر, مدیری توانمند بر این مسند بنشیند وگرنه این اسامی ره به ترکستان بردن است تا ...

 

هیرکان خبر آماده است به منظور شفافیت بیشتر در این خصوص و یا تایید صحت و سقم این شایعات در این زمینه اطلاع رسانی دقیق تر به عمل آورد.