آیا یک شرقی بر صندلی ریاست پارلمان اقتصادی استان تکیه می زند؟

به گزارش پایگاه تحلیلی و خبری اخبار گرگان (گرگانو)، هفته گذشته به دنبال رای به عدم صلاحیت رییس اتاق بازرگانی,صنایع,معادن و کشاورزی گرگان رایزنی ها برای انتخاب رییس جدید آغاز شد.
تحلیل جایگاه و ارتباط فردی اعضای هیات نمایندگان اتاق گرگان و همچنین شنیده ها حکایت از آن دارد که طیف حامی رییس قبلی با توجه به اکثریت نسبی خود, محمد علی چوپانی را بعنوان کاندیدای اصلی خود برای تصدی پست ریاست در نظر دارد.
چوپانی که از حامیان اصلی هیات رییسه فعلی اتاق و ازنزدیکان و مشاوران اصلی استاندار سابق( صادقلو) و قوانلو مدیرکل سازمان صنعت معدن تجارت است و در دو سال و نیم گذشته نتوانست از نفوذش بر مدیریت کلان استان در توسعه فعالیتهای اقتصادی و به ویژه نگاه صادرات محور تاثیر گذار باشد; اینبار در تلاش است تا همچنان کفه اقتصادی استان را به سمت شرق استان سنگین نگه دارد.
به ویژه وقتی در نظر می گیریم احتمال تغییرات در مدیریت سازمان صنعت معدن تجارت نیز جدی و محرز است.
لذا چوپانی و حامیان او, به اتاق بازرگانی بعنوان آخرین سنگر مدیریتی استان نگاه می کنند و حاضر نیستند آنرا از دست بدهند.
باید منتظر تحرک طیف معروف به تدبیر و توسعه در هیات نمایندگان فعلی باشیم و با توجه به خروج دو عضو ازهیات نمایندگان و جایگزینی دو عضو جدید, همچنین نارضایتی مفرط اعضای اتاق ازعملکرد حامیان ریاست قبلی  تغییرات شاید غیر منتظره را نظاره گر باشیم

تغییراتی که انتخاب ازبین دو تصمیم است:

ادامه روش دوسال گذشته یا دمیدن روح تازه به اتاق گرگان.