سرانجام هیات نمایندگان اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی گرگان( گلستان) در جلسه رسمی 24 مهر خود طبق مفاد قانونی اساسنامه و آیین نامه های اجرایی اتاق به وظیفه قانونی خود عمل کرد و به دلیل سلب صلاحیت رای به عدم ادامه فعالیت و حضور اقای ر.ب در هیات نمایندگان و ریاست اتاق داد.


مصوبه ای که با توجه به صراحت و قطعیت احکام لازم الاجرای صادره مراجع قضایی در چند ماه گذشته برای این فرد و همچنین تعیین تکلیف و صراحت قانون اتاق در خصوص صلاحیت اعضا, انتظار می رفت مدتها پیش به انجام برسد و شفافیت و قاطعیت و از همه مهمتر قانون مندی پارلمان بخش خصوصی را به منصه ظهور برساند.
متاسفانه برخورد احساسی برخی از حامیان آقای ر .ب در هیات نمایندگان به جای تمکین به قانون علاوه سبب طولانی شدن بی جهت فرآیند تغییرات لازم.شد. تاخیری که باعث شد بیش از دوسال زمان مفید فعالیت اتاق صرف لابی گری های بیهوده برای ادامه فعالیت شخص خاص شود و هدر رفتن انرژی های مادی و معنوی, سلب اعتماد بخش مهمی از بازرگانان, سستی جایگاه اتاق و ... تنها بخشی از خسارات وارده بود.
اما اکنون ماندن در گذشته سودبخش نیست و باید از باقی مانده فرصت برای توسعه استان استفاده بهینه کرد.
هیات نمایندگان اتاق گرگان باید در جلسه بعدی خود نسبت به انتخاب رییس جدید ازمیان هیات نمایندگان فعلی اقدام نماید.
حُسن این تغییر میتواند همزمانی آن با آغاز به کار استاندار هشتم استان(سید مناف هاشمی) باشد که در قولهایش به بزرگان استان بر بهبود شاخص های توسعه ای تاکید داشته است.
تحلیل گران اقتصادی استان امیدوارند ریل حرکت اتاق گرگان مجددا بتواند در مسیر اصلی خود و با سرعت متناسب با توسعه استان در کنار بخش های دولتی و عمومی به حرکت درآید.
اتفاقی که در دور قبلی اتاق مشهود بود و سبب افزایش شاخص هایی نظیر صادرات استان شده بود.