خب آقای رییس جمهور گندمکاران زحمتکش گلستان مجددا برای کاشت گندم دارند زمینها را آماده می کنند .

این همه آماده سازی و خرید نهاده های کشاورزی پول لازم دارد.

آقای رئیس جمهور پول گندمکاران را لطفا تسویه حساب کنید.

به گزارش گرگانو مهندس نبی هزارجریبی نماینده مردم شریف گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت:خب آقای رییس جمهور گندمکاران زحمتکش گلستان مجددا برای کاشت گندم دارند زمینها را آماده می کنند .
این همه آماده سازی و خرید نهاده های کشاورزی پول لازم داره.

آقای رییس جمهور پول گندمکاران را لطفا تسویه حساب کنید.

امسال خیلی در حق این مردم شریف ظلم کردید تکرار می کنم ظلم کردید.

چکهای خیلی ها برگشت خورد.... بین خیلی ها به علت بلوکه شدن پول در دست دولت درگیری پیش آمد.... خیلی از مریضها درد را تحمل کردند چون پولی نداشتند..... خیلی از مراسمات خراب شد. 

آقای رییس جمهور شما مقصرید.

سال زراعی آینده ابتدا پول گندم را کنار بگزارید که مقام معظم رهبری هم فرمودند گندم یک محصول استراتژیک هست باید خودکفا شویم.

 

با این بد حسابیها امسال افت در کاشت گندم  و تناژ در کشور خواهیم داشت. و به نفع مافیای واردات گندم خواهد شد.جناب روحانی آن زمان مردم به شما کمک کردند حالا شما مردم را دریابید.

 

خادم شما نبی هزاجریبی

نماینده مردم شریف گرگان و آق قلا