سخنان عضو شورای اسلامی شهر گرگان درباره فرآیند انتخاب شهردار

علیرغم عدم حضور در جلسات رسانه ای کاندیداها که ما را از بیان صریح انتقادات مان باز می‌دارد و ارتباطی نیز با مسائلی از قبیل آبستراکسیون و امثالهم ندارد، همچنان تمامی مباحث طرح شده در جلسات را رصد می‌کنیم و نظراتمان را به طور صریح به دیگر اعضای محترم شورا انتقال می‌دهیم.

 

 تعیین شیوه ی کنونی در انتخاب شهردار، یک تصمیم جمعی و شورایی نبود. تصمیمی بود که بدون اطلاع رسانی و اخذ نظر کلیه ی اعضایی که به نسبت برابر در زمان تعیین شهردار از حق رأی برخوردارند، انجام پذیرفت.

 

در این شیوه و در حضور رسانه ها از اظهار برخی موارد معذوریم که یقیاً این معذوریت بر فرآیند انتخاب شهرداری شایسته برای شهر گرگان اثر می‌گذارد. از سویی نگران نتیجه ی روند کنونی هستیم و از سویی پرهیز داریم از اینکه به اعتبار و شخصیت کاندیداهای حاضر در نشست در مقابل رسانه ها خدشه ای وارد شود. حضور رسانه ها در مرحله ی پایانی انتخاب شهردار از میان گزینه های نهایی می‌توانست مؤثرتر باشد. 

 

علیرغم عدم حضور در جلسات رسانه ای کاندیداها که ما را از بیان صریح انتقادات مان باز می‌دارد و ارتباطی نیز با مسائلی از قبیل آبستراکسیون و امثالهم ندارد، همچنان تمامی مباحث طرح شده در جلسات را رصد می‌کنیم و نظراتمان را به طور صریح به دیگر اعضای محترم شورا انتقال می‌دهیم.

 

◀️ گزینه ی اول اعلامی ما به مردم نیز در زمان حضور در انتخابات، آقای صادقلو بودند که اکنون فاصله گرفتن از نام ایشان را مطلوب نمی‌دانیم .

 

علیرغم اخبار و شائبه ها در خصوص سفر تعدادی از اعضای شورا به تهران و شایعات درباره نشستهای خصوصی، امیدواریم شاهد انتخاب شهرداری توانمند، شایسته و برخوردار از جمیع شرایط لازم با اجماع اعضای شورا برای اداره ی شهری به عظمت گرگان عزیزمان باشیم.