چه کسی شهردار گرگان شود؟

اگر شما عضو شورا بودید به کدام یک از کاندیدا های راه یافته به جمع 19 نفره رای میدادید؟

چینش افراد از بالا به پایین برای اولین بار به ترتیب لیست زمانبندی مصاحبه ی داوطلبان تصدی سمت شهرداری گرگان توسط پنجمین دوره شورای شهر گرگان است و برای دفعات بعد چنینش به صورت اتوماتیک تغییر میکند.

 

اسکرین شات پایانی از آمار شرکت کنندگان و نتایج بدست آمده در تصویر زیر

نتایج نظرسنجی انتخاب شهردار | گرگانو
 
📊نتایج نظرسنجی انتخاب شهردار
880 شرکت کننده
 
  • 1_سیدمحمدعلی ثابت قدم
  • 2_ذبیح الله میقانی
  • 3_ابوالقاسم صفوی
  • 4_علیرضا دادبود
  • 5_علیرضا حاج محمدعلی/محمدعلی طبرسا/علی اصغر بیانی