دسته گلی تازه از بنگاه متوهم و دروغ پرداز گلستان تا توسعه

درحالی کانال گلستان تا توسعه مدعی شد امروز جلسه ای بین پنج عضو شورا و یکی از نمایندگان مجلس در روستای زیارت برگزار شد که دو نفر از اعضای شورا یعنی آقایان کاظم نژاد و حسین ربیعی چند روز است که در مسافرت خارج از استان هستند و در گرگان حضور ندارند. 

لذا کلا تشیل چنین جلسه ای از اساس کذب است.


لازم به ذکر است اولین بار این شایعه توسط رضا عباسی مدیر 'کانال خبری گرگاندوستان' منتشر شد.