⁣⁣در جلسه اتحادیه انجمن های اسلامی استان گلستان؛

مهندس نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان و آق قلا:

  • بر سر منافع مردم با هیچ کس معامله نمی کنم.
  • همانطور که در نطق مجلس اعلام کردم, در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی با هیچ کس عقد اخوت نبسته ام.
  • اتحادیه انجمن اسلامی خانه من است.

دکتر تربتی نژاد نماینده گرگان و آق قلا:

  1. من به مهندس هزارجریبی ارادت کامل دارم. ایشان هم بمن لطف دارند. اما همینجا اعلام می کنم ایشان در نمایندگی از بنده قوی تر هستند.
  2. من اعلام می کنم شاگرد شیخ قربان قندهاری هستم و شاگرد ضعیف هم نیستم. تمام تلاشمان را برای پیشرفت شهر و استان بکار خداهیم گرفت.