با چندشقه شدن اصلاح طلبان راه برای استاندارغیربومی هموار میشود.

شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان 5 گزینه و فعالان ستاد روحانی در گلستان 3 گزینه برای استانداری گلستان پیشنهاد کردند.

محمد رضا صالحی در هر دو لیست حضور دارد درحالی که خودش گفته تمایلی به استعفاء از استانداری خراسان شمالی ندارد.

سید عبدالله میراکبری، محمد ولی علاءالدینی، سید سبحان حسینی، محمدرضا صالحی و یغمور قلی زاده گزینه های پیشنهادی شورای هماهنگی احزاب گلستان هستند همچنین درازگیسو، صالحی و ربیعی  گزینه های پیشنهادی ستاد دکتر روحانی برای استانداری گلستان مباشند.


درازگیسو رئیس ستاد روحانی که با لابی های پشت پرده به روی کار آمده بود ،بنا بر شنیده ها در جلسه ای گفته بود تمایلی به استانداری ندارد و ریاست ستاد هم برایش سنگین بود.


اگر این دو گزینه را حذف کنیم محمود ربیعى از حذب کارگزاران گزینه اصلی لیست فعالان ستاد روحانی در گلستان است.


و اینکه ربیعی معاون استاندار صادقلو در کنار درازگیسو و صالحی به عنوان گزینه استانداری از سوی ستاد پر حاشیه دکتر روحانی در گلستان مطرح می شود جای تعجب دارد. 


ستاد روحانی در گلستان آنقدر حاشیه داشت که اصلاح طلبان نیز با ایجاد کمپین هایی مانند نه به اصلاح طلب فاشیستی و ... از آن روی برگردانده بودند.