مژده برای گرگانی ها

کانال تلگرام گرگان راه اندازی شد

✔ کانال گرگان ✔

جذاب ترین پست های مخصوص گلستانی ها و گرگانی ها
کانال تلگرام گرگانو

ما روزانه یک کانال به لیست اضافه میکنیم، شما هم اگر کانالی از استان گلستان سراغ دارید در کامنت های همین پست معرفی کنید