واکنش اینستاگرامی حسین صادقلو شهردار سابق گرگان نسبت به رأی اعضای جدید شورای شهر پنجم گرگان

به گزارش گرگانو وی تصویر پروفایل خود را عوض کرده و در آن عکسنوشته ای شامل" ایکاش اندازه این #گنجشک بعضیا #معرفت داشتن" قرار داده است