سخنی با حامی صادقلو

(روح الله قاضوی فعال سیاسی«مخالف صادقلو» )


عدم انتخاب صادقلو برای شهردار شدن مجدد، شوکی بود که برای خوشبین ترین منتقد صادقلو و بدبین ترین حامی صادقلو هم تا چند روز قبل، غیر قابل پیش بینی بود.

در این مدت چه گذشت کاری نداریم چون نمی توان بر اساس شایعات ، قضاوت کرد ولی هر چه بود تصمیم اکثریت شورای شهر گرگان بود و باید همه اعم از حامی و منتقد به آن گردن نهند . حتی اگر دوباره شورا تصمیم بر انتخاب صادقلو بگیرد (که با فحاشی های اخیر حامیان صادقلو به اعضای شورا بعید بنظر می رسد ) کسی نمی تواند و نباید به اعضا توهین کند ولی نقد جایگاه خودش را دارد و نمی‌توان کسی را از انتقاد منع کرد .

یکی از حامیان صادقلو که در این مدت برای همه خط و نشان می کشید و به انحاء مختلف چه از طریق کانال شخصی و چه در مجامع عمومی و خصوصی منتقدین را به تمسخر و استهزاء می‌گرفت به قول خودش،دکتر صمدلویی، بود . ذکر موارد این مدعی اخلاق ، زیره به کرمان بردن ست ، از بزرگان اصلاح طلب استان گرفته تا اعضای سابق شورای شهر تا منتقدین رسانه ای ایشان همه را در این مدت به نوعی رنجاند .  تمسخر لیست امید ، توهین به یکی از اعضای سابق شورا که اتفاقا از بزرگان اصلاح طلب هم هستند ، تمسخر ادمین کانال های منتقد صادقلو (گرگاندوستان ، گرگان فردا و...) که الحق والانصاف از جوانان بسیار مطلع و به زبان عامیانه کاردست استان هستند ، و اشخاص دیگر که همگان می دانند .

و اما این تحصیل کرده علوم سیاسی ،با نوشتن مطالب در این چند روز نشان داد که نه از الفبای سیاست چیزی می داند و نه حتی از اخلاق چیزی  .

 امروز از دادستان محترم گرگان تقاضای ورود به قضیه انتخاب شهردار و محاکمه به اصطلاح خائنین به صادقلو را نموده اند . 

ورود حتی اسم دادستان محترم گرگان به این قضایا نوعی حرمت شکنی به جایگاه دادستان محترم است . 

نام بردن از دادستان محترم جناب حقی که از چهره های شناخته شده و باسابقه در امر قضاوت است ،و تقاضای ورود به قضایای شورا آنهم در یک پیام تلگرامی کار بسیار ناپسند دیگری بود که متاسفانه انجام شد . جایگاه و شأن دادستان محترم بالاتر از آن ست که شما بخواهید چیزی را یادآوری کنید . اگر واقعاً به این اعتقاد دارید که تخلفی صورت گرفته و خواهان ورود دادستانی هستید مراحلی دارد . می توانید به دادستانی مراجعه کرده و کتبا تقاضای خود را بدهید . 


 زمانی که از نبی هزارجریبی روزی ده بار تمجید می کردید و صحبت های ایشان را طنین صدای آیت الله نورمفیدی می‌دانستید، آیا می دانید که با حمله به نبی هزارجریبی چه برداشت دیگری هم می‌توان کرد ؟ 

زمانی که به عمد می خواستید آقای هزارجریبی و دکتر تربتی نژاد را در مقابل هم قرار دهید باید به این نکته توجه می کردید که نبی فرزند شهید هزارجریبی و به گفته خود شما بزرگ شده  بیت آیت الله نورمفیدی ست . نبی هزارجریبی اول برایش منافع مردم مهم است نه مثل شما و رئیس تان منافع و مطامع شخصی . نبی هزارجریبی فرزند اتحادیه انجمن های اسلامی ست . اتحادیه ای که شما و دوستانتان به سهم خواهی متهم می کردید . حال اتحادیه و نبی هزارجریبی و دکتر تربتی نژاد و حاجی علی اصغری بدنبال سهم خواهی هستند یا شما و صادقلو ها ؟ 

بعنوان کسی که خیر جنابعالی را می خواهد از شما می خواهم چند وقتی تلگرام خود را قطع کرده و به مسافرت بروید و در آنجا بر آنچه که در این مدت کردید ، مروری کوتاه کنید شاید لازم دانستید از برخی عذرخواهی کنید.

و در آخر شما را به تامل در چند بیت از مولانا دعوت می نمایم .

این جهان ، زندان و ما زندانیان/ حفره کن ، زندان و خود را وارهان

بند بگسل ، باش آزاد ای پسر/ چند باشی بند سیم و بند زر

گر بریزی بحر را در کوزه یی/ چند گنجد ؟ قسمت یک رزوه یی

کوزه چشم حریصان پر نشد/تا صدف قانع نشد ، پر در نشد