خانم عبداللهی جایگاه خود را فراموش نکنید، پشت کردن به رای مردم به چه قیمتی؟


سینا سیدحسینی 


گرگانو-خانم عبداللهی بزرگوار در اخبار خواندم که از اعتماد مردم به خودتان در ۲۹ اردیبهشت فرموده بودید و اینکه انتخاب نشدن جناب شهردار صادقلو با وجود حضور شما در کمپین حامیان از وی امر بعیدی نبوده.

 برایم مطرح شد خانم عبداللهی عضو محترم شورا که از اعتماد مجدد مردم به خود دم می‌زند کاش در خصوص دلیل افزایش بیش از دوبرابری آرای خود در مقایسه با دوره‌ی قبل هم برای مردم توضیح میداد و میگفت چه باعث شده تا میزان رای او از حدود ۹۰۰۰ رای و جایگاه علی‌البدل دوم به جایگاه ششم با بیش از بیست‌هزار رای برسد. 

خانم عبدالهی میفرمایند که حضور ایشان در کمپین انتخاباتی حامیان شهردار صادقلو دلیلی مبنی بر این نیست که حذف ایشان نکته‌ی بعیدی باشد ولی نفرمودند که شهروندانی که به ایشان رای دادند چه چیزی را باید بعید می‌دانستند؟ و آیا اگر ایشان در کمپین حمایت از شهردار صادقلو نبود چطور ؟ آیا رای آوردن ایشان هم  نکته‌ای نبود که بعید به نظر نرسد؟

خانم عبداللهی بهتر است با مردم شفاف صحبت کنند و بفرمایند که از عضو کمپین حامیان شهردار صادقلو چه چیزی بعید و چه چیزی نباید بعید باشد؟ و اینکه اصولا ایشان در آن کمپین از چه چیزی حمایت فرمودند اگر بنا به خاتمه‌ی کار شهردار بوده؟


خانم عبداللهی جایگاه خود و نحوه انتخاب خود و تکاپوی انتخاباتی خود را فراموش نکنید، این رفتار شما با هر نیت و انگیزه‌ای باشد به پایمال کردن اعتماد مردم نمی‌ارزد.


بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت

هم بر چــــراغدان شما نیــــــــز بگذرد

ای مفتخر به طالع مســـــعود خویشتن 

تاثیر اختران شما نیــــــــــــــــز بگذرد