چند دلیل ساده برای رای ندادن ٥ عضو شورای پنجم به شهردار سابق گرگان 

آیا عدم رای به صاقلو عهدشکنی است؟


گرگانو - یکم شهریور ١٣٩٦ برای گرگان روز عجیب و مهمی بود. ٥ عضو شورای پنجم حسین صادقلو را از سمت خویش عزل کردند. در این میان انتقاداتی در فضای مجازی و عمومی مطرح شد که خلاصه آن را اینگونه می توان مطرح کرد، چرا ٥ نفر از حامیان صادقلو که در انتخابات شوراها با لیست موسوم به حامیان وارد شورا شده بودند، عهدشکنی کردند و به ابقای شهردار رای ندادند؟

⭕️این ٥ عضو شورا یقینا هیچ گاه با صادقلو عهد نکردند که عنان رای خویش به آقای شهردار بسپارند و نماینده مصلوب الاختیار مردم در شورا باشند. آیا عهد کردند؟


⭕️آنها با صادقلو عهد نکردند که صادقلو در انتخابات هیات رییسه دخالت کند و به سان پدرخوانده مهره چینی کند.آیا عهد کردند؟


⭕️آنها هیچ گاه عهد نکردند که به پشتوانه همراهی شان در آینده، بدون هیچ مجوز و مصوبه ای، زمین به پیمانکار زیرگذر ناهارخوران واگذار و کارگاه تجهیز شود و زنگ خطر نابودی ناهارخوران به عنوان یک سرمایه ملی به خطر درآید. آیا عهد کردند؟


⭕️آنها هیچ گاه عهد نکردند که پس از ورود به شورا، چشم روی هم بگذارند که دو عضو شورا، در تدارک انتخابات آتی مجلس باشند. آیا عهد کردند؟


⭕️آنها هیچ گاه عهد نکردند که اعترضات مکرر ساکنان بولوار ناهارخوران و نتیجه زیرگذرهای غیرفنی را نادیده بگیرند. آیا عهد کردند؟


⭕️٥ عضو شورای پنجم هیچ گاه عهد نکردند، چشم بر واقعیت های موجود و تداوم و اصرار صادقلو بر تصمیم های نابهنگام، عزل و نصب های شتاب زده، عدم توجه به نظرات نمایندگان مردم و... ببندند. آیا عهد کردند؟


🔻عبدالهی، یوسفی و ربیعی که از دوره گذشته مدافع فعالیت های شهردار بودند و آقا ملایی و کاظم نژاد که در دوره پنجم به شورا راه یافتند، عهد به اصلاح رفتارهای ناصواب گذشته و تعامل دوسویه شهردار و شورا داشتند. نه عهد به سپردن استقلال شورا به شهردار منتخب. 


🔻تصمیم شورا این روزها با برخی واکنش های احساسی و البته فضاسازی های توهین آمیز در فضای مجازی شاید عهد شکنی نام گیرد اما نسل آینده این شهر، بازگشت مسیر شهرداری به عقلانیت و استقلال نهاد تصمیم ساز شورا درود خواهد فرستاد.


برای اطلاع از اخبار و تحلیل های بیشتر با ما همراه باشید.