لیست حامیان صادقلو در انتخابات 96 - پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان به شرح زیر است

  1. ناصر گرزین
  2. علی اصغر یوسفی
  3. حسین ربیعی
  4. فائزه عبداللهی
  5. حمید رضا آقاملایی
  6. ابراهیم جرجانی
  7. سعید رحیمی
  8. سید محمد مرتضوى
  9. مهران کاظم نژاد تبریزی