ایجاد کمیسیون سرمایه گذاری در شورای شهر گرگان در سال 92

یادداشتی برای آگاهی - نگارنده: سعید میرپویان

پایگاه تحلیلی خبری گرگانو:

مهندس علی اصغر یوسفی

 هنگامی که به تلاقی دو مفهوم مالی (Finance) و مدیریت شهری میرسیم ، مفاهیم وسیع تری معنا پیدا میکند که وظیفه مدیریت شهری در تامین منابع مالی و استفاده بهینه از آن در جهت توسعه شهری در تمام زمینه ها را ، هرچه پررنگتر مشخص میسازد.

پر واضح است که شهرداری ها برای عمران و توسعه شهری به منابع مالی نیاز دارند و با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد مدیریت هزینه نیست ، یعنی برای بقای خود باید درآمدزا نیز باشند ؛وجود برنامه تامین مالی اهمیت ویژه ای دارد .

 از جمله منابع مالی سالانه شهرداری ها بودجه مصوب در بخش های مختلف و عوارض دریافتی از شهروندان است که این مبالغ در سرفصل های هزینه ای مختلف مصرف می شوند .

به استناد مفاهیم و کتب مدیریت مالی ، تامین منابع مالی از روش های مختلفی همچون دریافت وام بلند مدت و کوتاه مدت ، عرضه اوراق مشارکت ، عرضه سهام و ... انجام می شود که بسته به نوع فعالیت هر شخص یا سازمان متفاوت است .

سرمایه گذاری (Investment) عبارت است از هرگونه فدا کردن ارزشی ، درحال حاضر به امید به دست آوردن هرگونه ارزش در زمان آینده است که بسته به موضوع سرمایه گذاری ، مدت زمان و ریسک تقسیم بندی می شود .

جذب سرمایه گذار در نهاد شهرداری منافعی از قبیل ایجاد درآمد پایدار ، رشد و پیشرفت عمرانی و رفاهی منطقه و اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دنبال دارد . هموار سازی مسیر جذب سرمایه گذار تا حد زیادی مربوط به پارلمان شهری می باشد.

با نگاهی اجمالی به ادوار گذشته شورای شهر گرگان ، شاید بنابر فقدان تخصص مدیریت شهری و مالی کارا ، توجه زیادی به این موضوع نشده است .

 در دوره چهارم شورا اما ، تحول اساسی در این موضوع  رخ داد و جوان ترین عضو پارلمان که خود سابقه دیرینه در فعالیت های اقتصادی و مالی داشته جای خالی فضای مناسب جذب سرمایه گذار در گرگان را احساس نموده و این امر را با جدیت پیگیری نمود .

مهندس علی اصغر یوسفی پس از انجام تحقیقات فراوان و با تکیه بر تجربیات خود پیشنهاد، ایجاد کمیسیون سرمایه گذاری در شورا را ا ائه نمود که پس از مقبولیت این پیشنهاد اعضای شورا این مسئولیت را به خود ایشان واگذار نمودند.

تلاش یوسفی در قالب طرح یک میثاق نامه جذب سرمایه گذار که پیرو آن بروکراسی اداری و موانع مسزر سرمایه گذاران را کاهش می داد به بار نشست . ضمن اینکه ایشان اعتقاد ویژه به استفاده از ظرفیت های بومی در انجام امور پروژه ای و سرمایه گذاری دارند اما جذب سرمایه گذار از خارج استان را ضرورت میشمارند .

در همین پروژه های مشارکتی شهرداری گرگان مثال زدنی است ، که خود درآمد هنگفتی را به بار می آورد.

 بنار بر تحلیل نویسنده این نگارش ، شهر گرگان درحال حاضر به تفکر و تخصص افرادی همچون مهندس علی اصغر یوسفی نیاز دارد چرا که تفکر مالی و سرمایه گذاری متحرک عامل اصلی پیشرفت شهری در حال حاضر است. اگر به شهرهای استان همجوار خود نگاهی بیاندازیم ، این مسئله کاملا روشن خواهد شد.

ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان ، امیدواریم این تفکر مسبب ایجاد گرگانی آباد و توسعه اشتغال گردد.


نویسنده : سعید میرپویان شهروندی در پی آگاهی