انتصاب مهندس نبی هزارجریبی به عنوان بازرس انتخابات شورای اسلامی در استان گلستان

بر اساس حکم رییس کمیته بازرسی و امور استانهای مجلس شورای اسلامی

 مهندس هزارجریبی نماینده جوان گرگان و آق قلا به سمت بازرسی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان گلستان منصوب شد. 

در بخشی از این حکم آمده است:

امید است با استعانت از خدای متعال و رعایت اصول اخلاقی ، انسانی و امانت داری نسبت به انجام امور محوله در چهارچوب قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی و مصوبه ی هییت مرکزی نظارت دال بر اهم وظایف و اختیارات بازرسی استانها اقدام شایسته مبذول نمایید.