دیدار نوروزی دکتر تربتی نژاد نماینده مردم شریف گرگان و آق قلا

زمان: ساعت ٩ الی ١٢ صبح شنبه ١٢ فروردین ماه،  روز جمهوری اسلامی ایران

آدرس: گرگان-خیابان امام خمینی، آفتاب ٢٤، پشت ساختمان شورای شهر

پایگاه خبری گرگانو به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباط مردمی دکتر تربتی نژاد