از سری مطالب شناخت مدیرت شهری ویژه شهر گرگان


 سایت تحلیلی خبری گرگانو؛ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می‌نماید و اهداف آن عبارتند از :

ارتقای شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه‌های کم درآمد

تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار

حفاظت از محیط کالبدی شهر


ازدیدگاه عامه مهمترین رکن مدیریت شهری شهرداری ها هستند ، حال آنکه باید دانست رشته اصلی مدیریت شهری در دستان پارلمان شهری است . حضور افراد با تخصص ها و رشته های تحصیلی و سوابق اجرایی مختلف در پارلمان شهری ممکن است مفید باشد اماحضور متخصصان مدیریت شهری در پارلمان اهمیت ویژه ای دارد.

مردم باید بدانند که با انتخاب پارلمان شهری افرادی را به نمایندگی از خود جهت اخذ تصمیماتی که منجر به توسعه امکانات رفاهی و ارامش محل زندگیشان میشود انتخاب میکنند.


امید است همواره با تکیه بر چنین افرادی گرگانی آباد بسازیم


مدیریت شهری گرگان را بهتر بشناسیم


در این سلسله مباحث سعی بر آگاهی در زمینه اهداف مدیریت شهری و انتخاب پارلمان به منظور بهبود کیفیت زندگی شهری و بهره مندی شهروندان از عواید رفاهی و اقتصادی آن داریم .


در این نوشته این سوال را مطرح میکنیم که چگونه پارلمان شهری می تواند منافع اقتصادی برای شهروندان ایجاد کند ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که کارایی و  اثربخشی یک پارلمان مدیریت شهری که منجر به بهره وری شود در گرو انتخاب صحیح بازوی مدیریتی و یا #شهردار است.


اگر کمی از شهرگرگان دور شویم و به نزدیک ترین شهرهای استان های مجاور ولو با کمترین منابع نسبت به گرگان سفر کنیم خواهیم دید که  حتی در نقاطی که جاذبه ها و زیبایی های شهری گرگان را ندارد با ایجاد اماکنی از قبیل دریاچه مصنوعی ، شهربازی ها ، مکان های تفریحی کوچک به طرز هوشمندانه نام شهر خود را مطرح کرده و از طرفی برای شهروندان شغل و منافع اقتصادی ایجاد کرده اند.

باید توجه داشت که بیشتر مسافرانی که وارد شهر گرگان میشوند صرفا بعنوان رهگذرو برای خروج از این استان این اقدام را انجام می دهند و اگر امکانات رفاهی و مجموعه های تفریحی بزرگ و متناسب با موقعیت گرگان ایجاد شود نام گرگان هم همچون شهرهای شمالی استان مازندران و گیلان در لیست مسافران قرار خواهد گرفت.

ما شهروندان گرگان باید با انتخاب شورای شهری کاآمد با تدبیر در مسیر توسعه گرگان قدم از نو برداریم