به گزارش سایت تحلیلی خبری گرگانو ، دوم فروردین ، سومین روز از آغاز نام نویسی برای انتخابات شورا ها در سراسر کشور


اسامی نامزد هایی که تا امروز در انتخابات شورای شهر گرگان ثبت نام کردند

برخی اسم نویسان در انتخابات شورای شهر پنجم گرگان


 • 1 محمد محسنی
 • 2 امیر مقصودلونژاد
 • 3 ندا اردلان فر
 • 4 محمد مقصودلو
 • 5 سلیمان کوه زاد
 • 6 مجید زیارتی
 • 7 ناصر گرزین
 • 8 فائزه عبداللهی
 • 9 مهدی باقری
 • 10 علی علی آبادی
 • 11 محمدمهدی عربی نوده
 • 12 سیدمحمدعلی میربهبهانی
 • 13 علی اکبر رائیجی
 • 14 علی اصغر شکفته عسگرآباد
 • 15 ماه نساء کریمی طالقانی
 • 16 سیدعلی زنجانی
 • 17 علی احمدی
 • 18 حسن دلشاد
 • 19 صدیقه اسدی
 • 20 محمد الازمنی نوده
 • 21 سیداسماعیل حسینی
 • 22 سیده فاطمه صمدی
 • 23 نفیسه رضاپورمحمدآبادی
 • 24 مهدی اسدیان فر
 • 25 کیوان رهنما
 • 26 صادق دلشاد
 • 27 حجت مقسم
 • 28 حسن خلیلی
 • 29 قادر ملاح
 • 30 لعیا عامری
 • 31 محمدمهدی خسرونژاد
 • 32 سالار عبادی
 • 33 فاطمه رمضانی اوزینه
 • 34 ثمانه شهرآئینی
 • 35 غلامعلی میر
 • 36 قاسم شاهرخی
 • 37 علیرضا احمدی
 • 38 هادی حسینی
 • 39 رقیه بیگم کاظمی سرخوانکلاتی
 • 40 فرشته تازیکی سرخوانکلاته
 • 41 حمیدرضا برادران راد
 • 42 علی اصغر یوسفی
 • 43 مظاهر طبیبی
 • 44 زینب مسعودی
 • 45 علی قزلسفلو
 • 46 محمدرضا کابوسی
 • 47 علی کلاتی
 • 48 سیدمیثم حسینی
 • 49 علی مؤمنی
 • 50 منصور شعبانی
 • 51 عاطفه اسفندیاری مقدم
 • 52 سیدهاشم موسوی
 • 53 یاسر محمدشفیع
 • 54 محمد استیری
 • 55 مریم سلطانی
 • 56 علی روحانی
 • 57 ابوالفضل عامری
 • 58 جعفر خاندوزی
 • 59 محسن هزارجریبی
 • 60 سپیده سپهری نودیجه
 • 61 حمید حاجی محمدی
 • 62 علیرضا سالار
 • 63 مهدی کریمیان
 • 64 امیدرضا رستاقی
 • 65 سعید رحیمی
 • 66 یحیی سنچولی
 • 67 محدثه خان عبدال
 • 68 محمدمهدی ایرجی
 • 69 حسن رضائی
 • 70 فرشته سلطانی
 • 71 زینب مازندرانی
 • 72 سیدمحمد قدس مفیدی
 • 73 علی ریاضی نیا
 • 74 مسعود دهقان
 • 75 محسن عباسی
 • 76 محمدمهدی نظری
 • 77 اسداله کبیر
 • 78 محمدرضا جعفری پیته نوئی
 • 79 وحید فراهی
 • 80 محمد حاجی زاد
 • 81 علی اکبر بسطامی
 • 82 سیدعلی اکبر احمدی
 • 83 سیدابوالفضل مولائی
 • 84 حسن کشاورزتلوئی
 • 85 سیدعبدالرسول مفیدی
 • 86 عبدالله زمانی
 • 87 صفرعلی پائین محلی
 • 88 علی اکبر شکاری
 • 89 امید شهریاری
 • 90 سیدبهنام میرکریمی
 • 91 مهدی ملک
 • 92 علی رضائی نژاد
 • 93 حسین قندهاری
 • 94 حسین مازندرانی
 • 95 مهدی معصومی قاجاری
 • 96 محمدرضا اردشیری قاسم آباد
 • 97 محمدرضا اسلامی
 • 98 میثم بولاغ
 • 99 ماندانا مقصودلونژاد
 • 100 حجت فغانی
 • 101 علی کلاسنگیانی
 • 102 مهدی حمزهءمحمدآبادی
 • 103 نوراله ریاحی
 • 104 مرتضی محبتی
 • 105 اسماعیل گرزین
 • 106 احسان عامری
 • 107 سیده زهرا موسوی
 • 108 ذبیح الله میقانی
 • 109 محمدحسین سیفی
 • 110 سیداحمد نصرتی
 • 111 اعظم یوسفی
 • 112 رامین شریف
 • 113 قلی رائیجی
 • 114 پویا طاهرآموز
 • 115 رسا مازندرانی
 • 116 ابوالفضل قربانی جعفرآبادی
 • 117 محمدرضا رمضانی
 • 118 علی اکبر شکاری
 • 119 محسن مولودی
 • 120 فرحناز شاهینی
 • 121 عیسی مؤمنی یانسری
 • 122 علی اکبر دنیکو
 • 123 حمیدرضا سعادتی فر
 • 124 حسینعلی مؤیدی
 • 125 مهدی حاجی زاده
 • 126 رمضانعلی الوند
 • 127 مهران وزیری
 • 128 علی اکبر میری
 • 129 سیدحسین میرآئیز
 • 130 امید لشکربلوکی
 • 131 احمد ده باشی
 • 132 شیرعلی میرداروطن
 • 133 حمیده روحی نامقی
 • 134 شمس السادات میراسداللهی
 • 135 فرزاد طهماسبی
 • 136 غلامعلی اسلامی مرزنکلاته
 • 137 علی اکبر بصیرنیا
 • 138 حسین ارجمندی
 • 139 امین تمرتاش
 • 140 ابوالفضل تجری
 • 141 علی اکبر علیزاده مقدم
 • 142 محمدتقی بسطامی
 • 143 حسن ابراهیمی
 • 144 مهدی عرب
 • 145 محمدمهدی عارفی
 • 146 محمدرضا شریفی
 • 147 امه لیلی ابراهیمی خان ببینی
 • 148 علیرضا آقابزرگ
 • 149 عاصمه ایزدپناه
 • 150 نیکان آرخی
 • 151 وحید ملاح
 • 152 رضا بارچیان
 • 153 وحید خوری
 • 154 شهین سلمانیان
 • 155 مجید کلوئی
 • 156 عیسی سالکی
 • 157 قنبرعلی ارمغان
 • 158 مهران کاظم نژادتبریزی
 • 159 محمدرضا مقیمی
 • 160 میترا رمضانی
 • 161 مجید دهنوخلجی
 • 162 ایوب احمدی
 • 163 مصطفی تازیکه لمسکی
 • 164 مهدی گشتاسبی
 • 165 محمدرضا سبطی
 • 166 قربانعلی رضائی
 • 167 حمید هزارجریبی
 • 168 پدرام عباسی
 • 169 زبیده بزرگ
 • 170 پویا مفرد
 • 171 زهرا نورا
 • 172 علیرضا کلانتری
 • 173 مریم مسعودی
 • 174 امیر وطن خواه کحینی
 • 175 سیدمحمد مرتضوی
 • 176 طاهر توماج
 • 177 علیرضا پزشک پور
 • 178 شعبان رستمی
 • 179 مهران فدوی
 • 180 مهدی فریدونفر
 • 181 ابوالفضل نرسی
 • 182 امیرعبدالسلام مهیمنی
 • 183 اعظم مقصودلو
 • 184 شهربانو بروانی
 • 185 مجید میهن دوست
 • 186 صادق خسروی
 • 187 محمد درویشی
 • 188 عصمت حسینی جبلی
 • 189 احمد صالحی یانسری
 • 190 کبرا رضائی
 • 191 حسن اعتراف
 • 192 علی رضا چورلی
 • 193 حسین یزدان نژاد
 • 194 سیدقربان سیاه بالائی
 • 195 ماکان فروتن
 • 196 سیدمحمدمهدی امیرلطیفی
 • 197 صدیقه جهانشاهی
 • 198 حسن احمدی
 • 199 احمد خواجه نژاد
 • 200 فریبا فرهادی
 • 201 مهدی بقایری
 • 202 محمدمهدی دیانی
 • 203 محمدتقی احسن
 • 204 سیدعلی علوی
 • 205 سمیه عربی
 • 206 رضا خواجه افلاطون
 • 207 بنیامین بابائی آبکنار
 • 208 سیدمجید حسینی نژاد
 • 209 حسام الدین ادریسی
 • 210 غلامرضا شهرکی
 • 211 احسان عامری
 • 212 رمضان ثقفی
 • 213 سارا عضدانلومطلق
 • 214 فریدون بزی
 • 215 محمدابراهیم جرجانی سرخوانکلاته
 • 216 حمیدرضا آقاملائی
 • 217 محمدحسن شاد
 • 218 مجید تازیکه کلوئی
 • 219 اربعین ولی خانی
 • 220 سایه مطلبی
 • 221 هاجرخاتون عامریان
 • 222 سعیده احمدی
 • 223 اسامه حسنی
 • 224 زهرا احمدی
 • 225 حسین کابوسی
 • 226 حسن عرب یارمحمدی
 • 227 حامد جنتی
 • 228 محمدرضا تمسکنی
 • 229 قاسم اسماعیلی
 • 230 کامران یغمائی
 • 231 مینا حیدری
 • 232 علی محمدی
 • 233 سیدکریم حسینی
 • 234 سلیمان توشنی
 • 235 علی پارسافر
 • 236 حمید پرستش
 • 237 پیام جمال لیوانی
 • 238 علی اکبر تجری سیاه مرزکوه
 • 239 علیرضا زاهدی
 • 240 موسی شهری نژاد
 • 241 ابوالحسن ایمانی
 • 242 حسین ربیعی
 • 243 یاسر قندهاری
 • 244 سیدحمیدرضا طباطبائی
 • 245 شهاب حیدری
 • 246 حسین مقصودلو
 • 247 عباس قندهاری
 • 248 مهدی سقیانی
 • 249 محبوبه فدائی بوشهر
 • 250 مازیار محسنیان
 • 251 امین زینعلی
 • 252 حسن جعفری کلوجه
 • 253 عبدالجواد عموزادخلیلی
 • 254 رمضانعلی جعفری
 • 255 علیرضا وفائی
 • 256 سیدمحمود هاشمی
 • 257 رضا تقی زاده خواجه غیاثی
 • 258 محمد تفویضی
 • 259 حسین نهایتی
 • 260 غلامعلی طالبی
 • 261 محمد طالبی
 • 262 ربابه تبرسائی
 • 263 سیدامیرعلی حسینی بای
 • 264 سلیمان عرازمحمدی
 • 265 حسین خلیلی نژاد
 • 266 عشرت صلاحی ابدیگفتنی است اعضای فراکسیون حامیان شهردار در نخستین روز سال 96 ثبت نام کردند
روز نخست شلوغ ترین روز و روز سوم خلوت ترین روز بوده

اولین روز ثبت نام نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر گرگان 


به قلم حامد صمدلویی دکترای علوم سیاسی

امروز دوشنبه 30 اسفند و در آستانه ساعت تحویل سال 96 درب فرماندراری گرگان همزمان با دیگر ادارات ثبت نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور بر روی نامزدهای انتخاباتی باز شد و تا لحظه آخر وقت اداری 42 نفر رسما داوطلبی خود را ثبت کردند.

پایین محلی, کلاتی, پزشکپور و کبیر از اعضای کنونی شورا ترجیح دادند در روز اول ثبت نام با حضور در فرمانداری رسما وارد سازوکار انتخاباتی شوند از سوی دیگر محمد مهدی ایرجی شهردار سابق گرگان نیز از دیگر چهره های آشنا روز اول ثبت نام بود.

در همین ارتباط سید میثم حسینی که می توان وی را به عنوان پدیده این دوره انتخابات تلقی کرد در راس هیات همراه با حضور در فرمانداری دعوت علاقه مندان به توسعه گرگان را لبیک گفت.

حسینی کارشناس ارشد مدیریت تحول و عضو خانواده شناخته شده کشور می باشد که با تقدیم 5 شهید از افتخارات استان گلستان می باشند.

در تحولی دیگر حدود یک چهارم ثبت نام کنندگان امروز را در شرایطی خانم ها تشکیل می دادند که در هر دوره انتخابات فقط دو منتخب زن به صحن شورا راه می یافتند. حضور جوانان نیز برای ثبت نام معنا دار بود.

ثبت نامزدهای انتخاباتی از 8 صبح تا ساعت 14 سه شنبه اول فروردین در محل فرمانداری گرگان ادامه خواهد داشت.

گفتنی است پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت 96 برگزار می گردد.

 نگاهی بر دومین روز ثبت نام نامزدهای شورای پنجم گرگان/ اعضای فراکسیون حامیان شهردار صادقلو آمدند 


در روز اول فروردین و دومین روز ثبت نام نامزدهای شورای اسلامی شهر گرگان کارمندان فرمانداری روز آرامی را به نسبت روز گذشته پشت سر گذاشتند چرا که تنها 23 نفر برای ثبت نامزدی اقدام کردند تا مجموع داوطلبان دو روز اول به 65 نفر برسد.

اگرچه فرمانداری گرگان روز آرامی را پشت سر گذاشت اما شبکه مجازی تحت تاثیر ثبت نام اعضای فراکسیون حامیان شهردار طوفانی بود.

فراکسیون حامیان شهردار صادقلو اولین روز فروردین را مناسب برای ثبت نام ارزیابی کرده و در یک اقدام هماهنگ با حضور در فرمانداری گامهای استواری را برای ادامه روند خدمت به گرگان و گرگانی برداشتند.

ناصر گرزین, محمد ابراهیم جرجانی, حسین ربیعی, فائزه عبداللهی و علی اصغر یوسفی پیش تر نیز در مرحله اول دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا با حمایت تمام قد از نبی هزارجریبی عملا وارد رقابت با لیست انتخاباتی اصلاح طلبان ( تربتی نژاد-رادمهر) و اصولگرایان ( طاهری-امامی ) شده بودند و اتفاقا موفق نیز ظاهر شدند حالا برای فتح انتخابات 29 اردیبهشت راه سختی پیش رو ندارند.

شهروندان گرگانی می دانند که اگر فراکسیون حامیان شهردار موفق شهرشان کوچکترین شکاف و یا تزلزلی از خود نشان می داد فراکسیون مخالفین لحظه ای به شهردار اجازه ادامه خدمت نمی دادند و طبیعی است که مقاومت آنها برای تقویت روند توسعه از چشم تیزبین شهروندان تحولخواه و توسعه محور که به مدیریت شهری نمره قبولی داده اند دور نخواهد ماند.

سومین روز ثبت نام نامزدهای شورای اسلامی شهر گرگان/ 18 نفر دیگر ثبت نام کردندنامزدهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر از هر مسیری که به سمت و سوی فرمانداری گرگان می روند نظاره گر تحولات عمده عمرانی و طرحهای گسترده استقبال از بهارِ تحت مدیریت شهرداری می شوند.

روز سوم ثبت نام نامزدهای شورای پنجم گرگان تحت الشعاع  ثبت نام 5 عضو فراکسیون حامیان شهردار در روز دوم بود و به همین خاطر تنها 18 نفر ثبت نام کردند تا فرمانداری گرگان دومین روز کم تردد را تجربه نماید.

از بین افرادی که امروز ثبت نام کردند ذبیح الله میقانی عضو سابق شورای سوم گرگان و حمیدرضا آقا ملایی جامعه شناس حامی شهردار صادقلو که فعالیت گسترده ای در جامعه مدنی دارد از باقی نامزدها شناخته شده تر بودند.

در عین حال یک خانم از حوزه انتخابیه گرگان نیز امروز ثبت نام کرد این در حالی است که در شهر قرق تعداد نامزدهای زن از تعداد نامزدهای مرد پیشی گرفته است.

مجموع نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان که تا پایان روز سوم با حضور در فرمانداری ثبت نام کردند در آستانه سه رقمی شدن است.

در همین ارتباط مهندس دشتیان دبیر اجرایی ستاد انتخابات شهرستان گرگان اظهار داشت نامزدهای محترم به موقع جهت ثبت نام به فرمانداری تشریف بیاورند تا در روزهای منتهی به پایان موعد ثبت نام با ازدحام مواجه نشوند.

قابل انتظار است روز چهارم وقت اداری نامزدهای بیشتری برای ثبت نام اقدام نمایند.

نگاهی بر روز چهارم ثبت نام شورای پنجم گرگان/ فرمانده سابق هم آمد چهارمین روز ثبت نام نامزدهای پنجمین دور شورای اسلامی شهر گرگان نیز کم فروغ گذشت.

امروز تنها 17 نفر به فرمانداری گرگان برای ثبت نامزدی مراجعه کردند تا رکورد کمترین مشارکت طی 4 روز گذشته رقم بخورد.

روز اول ثبت نام 42 نفر, روز دوم 23 نفر و روز سوم تنها 18 نفر ثبت نام کردند تا با 17 نفری که امروز آمدند تعداد نامزدهای شورای پنجم گرگان در پایان روز چهارم وقت اداری ثبت نام به 100 نفر برسد.

اما چهره شاخص ثبت نامی های روز چهارم سید قربان سیاه بالایی سرهنگ پاسدار بازنشسته و فرمانده اسبق سپاه گرگان بود.

سیاه بالایی پس از بازنشستگی مشاور اولین فرماندار منصوبی دولت تدبیر امید در گرگان و همچنین در دهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مرکز گلستان از حامیان عیسی امامی بود.

در همین ارتباط سرهنگ کابوسی بازنشسته نیروی انتظامی نیز در روز اول ثبت نام به صف نامزدهای شورای گرگان پیوسته بود.

شایان ذکر است زنده یاد کمانگری تنها نظامی بازنشسته ای بود که موفق شد در ادوار پارلمان شهری گرگان با رای شهروندان در دو دوره انتخاب شود و حتی در دور اول منتخب اول نیز بشود.

فردا جمعه 4 فروردین درب فرمانداری گرگان طبق تقویم انتخابات از 8 صبح تا ساعت 16 به روی نامزدها برای ثبت نام باز است.

نگاهی به پنجمین روز ثبت نام نامزدهای شورای شهر گرگان 


امروز جمعه 4 فروردین تنها 16 نفر برای نامزدی در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان به فرمانداری مراجعه کردند تا روند نسبی کاهش ثبت نامزدهای پارلمان شهری پس از ثبت نام اعضای فراکسیون حامیان شهردار صادقلو ادامه داشته باشد.

از چهره های شاخصی که امروز ثبت نام کردند می توان به حسن احمدی شهردار کنونی شهر سرخنکلاته اشاره کرد.

از سوی دیگر پای فعالین سیاسی نیز امرز به فرمانداری گرگان باز شد ماکان فروتن دانشجوی دکترای علوم سیاسی و عضو بلندپایه حزب کارگزاران سازندگی شاخه استان گلستان رسما نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای شهر گرگان شد.

قابل انتظار است فعالین دیگر احزاب و گروه های اصولگرا و اصلاح طلب گرگان از فردا حضور مفصلی برای ثبت نامزدی داشته باشند.

در همین روز جواد عموزاد خلیلی فعال سیاسی اصولگرا, سردبیر سایت خبری تحلیلی گلستان ما و خبرنگار ارشد هفته نامه پژواک سخن با حضور در فرمانداری گرگان برای رقابت در انتخابات پیش رو اعلام آمادگی کرد.

سید محسن کاظمی معاون سیاسی فرماندار و دبیر ستاد انتخابات شهرستان گرگان اظهار داشت نامزدهای محترم و هوادارن آنها از تبلیغات زود هنگام اجتناب نمایند.

باید منتظر ماند و دید طی دو روز آینده و تا پایان موعد ثبت نام نامزدهای شورای پنجم آیا تعداد رقبای انتخاباتی به اندازه نامزدهای دور قبل شورا که قریب به 500 نفر بودند می رسد هرچند کاهش کرسی های پارلمان شهری از 13 به 9 و همچنین اقبال گسترده شهروندان به نامزدهای حامی شهردار موفق گرگان انگیزه خیلی از چهره ها را برای نامزدی کاهش داده است.

ششمین روز ثبت نام نامزدهای شورای شهر گرگان/ قریب به 200 نامزد انتخاباتی ثبت نام کردند پس از چند روز کم فروغ امروز 50 نامزد شورای اسلامی شهر با حضور در فرمانداری ثبت نام کردند تا تعداد نامزدهای پارلمان شهری گرگان قریب به 200 نفر برسد.

اما این پایان کار نیست چرا که اکثر چهره ها, ثبت نامزدی را برای روز آخر یعنی فردا 6 فروردین گذاشته اند.

قدس مفیدی رئیس کنونی شورای شهر گرگان و رئیس کمیسیون بانوان شورا به همراه سبطی که از اعضای فراکسیون مخالف شهردار هستند امروز بر تردیدها پایان دادند و نام خود را در صف نامزدهای شورای پنجم ثبت کردند.

قاسم شاهرخی شهردار جلین نیز امروز با حضور در فرمانداری ثبت نام کرد تا به همراه احمدی شهردار سرخنکلاته دومین شهردار گلستانی باشد که به صف رقبای انتخابات شورای پنجم گرگان می پیوندد.

احمد خواجه نژاد فعال فرهنگی و مدیر موسسه میرداماد نیز امروز ثبت نام کرد.

حجت مقسم مدیر یکی از بزرگترین سازمانهای غیر دولتی کشور که در گلستان فعال است آمد تا دومین تجربه رقابتهای انتخاباتی شورای شهر را پشت سر بگذارد وی از مدعیان جدی این دوره از رقابتها تلقی می گردد.

از سوی دیگر حجت الاسلام احمد صالحی تا این لحظه تنها نامزدِ روحانی پنجمین دوره انتخابات شورای گرگان, امروز ثبت نام کرد اگرچه سید حمید طبابایی دیگر نامزد روحانی شورای پنجم گرگان ترجیح داده با لباس شخصی در رقابتها حضور داشته باشد.

رمضان جعفری رئیس اسبق سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان هم امروز ثبت نام کرد.

از دیگر تحولات مرتبط با انتخابات شورای پنجم حوزه مرکز گلستان می توان به حضور استاندار دکتر صادقلو در فرمانداری گرگان و تقدیر از فرماندار دکتر حسینی و دست اندرکاران ثبت نامزدها اشاره کرد.

مهندس دشتیان دبیر اجرایی ستاد انتخابات فرمانداری گرگان اظهار داشت ثبت نام از نامزدها تا ساعت 24 امروز ادامه خواهد داشت و فردا نیز تا پایان روز ثبت نام خواهیم کرد.

قابل پیش بینی است یکشنبه 6 فروردین و آخرین روز ثبت نام, اکثر چهره هایی که از آنها به عنوان نامزد احتمالی یاد می شد برای ثبت نام به فرمانداری گرگان مراجعه کنند.

در آخرین روز ثبت نام شورای شهر گرگان/ چهره های سیاسی آمدند


همانطور که قابل پیش بینی بود چهره های سیاسی در روز آخر ثبت نام به فرمانداری آمدند تا نام خود را در بین رقبای انتخاباتی ثبت نمایند.

اکثر چهره های سیاسی که امروز ثبت نام کردند متعلق به جریان اصلاح طلب گرگان هستند.

فعالین سیاسی اصلاح طلب در شرایطی رسما اعلام نامزدی کردند که فقط یک نفر از آنها سابقه حضور در شورا را در کارنامه خود دارد این در حالی است که دیگر نامزدهای این طیف عموما در حوزه مدیریت شهری تجربه ای نداشته و یا تخصص لازم برای ایفا نقش شورایی را ندارند. 

با مروری به نتایج انتخابات ادوار شورای شهر گرگان می توان به این نتیجه رسید که چهره های سیاسی موفقیت قابل اعتنایی در کسب آرای شهروندان نداشته اند و بعید به نظر می رسد با توجه به تحولات عمده صورت گرفته طی سالهای اخیر با مدیریت شهردار صادقلو, شهروندان به دلیل گرایشات سیاسی به افراد غیر متخصص رای دهند همین وضعیت برای جریان اصولگرای گرگان نیز صادق خواهد بود.