اولین گمانه زنی از کاندیداهای احتمالی دوره پنجم شورای شهر گرگان 

 هر چه به زمان رسمی ثبت نام انتخابات شورای شهر گرگان نزدیک می شویم گمانه زنی ها درباره کاندیداهای احتمالی انتخابات مذکور بیشتر می شود.


در این بین گرگان ما به تدوین اسامی کاندیداهای احتمالی شورای شهر که گاه در محافل غیررسمی از کاندیداتوری آنان سخن به میان می آید، پرداخته و 15 روز مانده به موعد رسمی ثبت نام تاکید می نماید اسامی مذکور براساس گمانه زنی گردآوری شده و مسلما افرادی از لیست مذکور در انتخابات شورای پنجم ثبت نام نکرده و از آن سو افراد بسیار دیگری به عنوان کاندیدا در این عرصه حضور خواهند داشت که اسامی آنان به ما نرسیده است.


اسامی مذکور بدون ترتیب الفبایی منتشر می شود و مجدد تاکید می گردد لیست مذکور تنها براساس شنیده ها تنظیم شده است.


فرهاد زحمتکش، مجید دهنوی، عالیه یعقوب زاده، قربان طاشی، هاجر عامریان، محمدحسین علی اصغری، صدیقه جهانشاهی، علی اکبر رایجی، طیبه مهدوی، یاسر قندهاری، مهدی عرب، مهدی بهزادیان، نیکان آرخی، محمدتقی احسن، حمیدرضا آقاملایی، عبدالرضا چراغعلی،سیدقاسم کیاموسوی، حجت مقسم، امیرعبدالسلام مهیمنی، هامان هاشمی،اسماعیل هزارجریبی،مهدیه صبوحی، محمد تفویضی، محسن دزیانی، علی اکبر بصیرنیا، سیدصادق موسوی، شعبان رستمی ،سیدعلی میربهبهانی، مسعود شکیبا، مهران وزیری، سیدحمیدرضا طباطبایی، ذبیح الله میقانی، میثم کشیری، .... ایمانی، ابوالفضل تجری، احمد قلیشلی ،عاطفه حاجی محمدی، حجت الله فغانی، محمد الازمنی، سیدرحیم میرکریمی، کوروش طالبی،مهدی عربی، سیدمیثم حسینی، سعید کمال غریبی، عباس قندهاری، مهدی حاجی زاده، مهدی فریدون فر، محمد طالبی، ماکان فروتن، نرگس گلدسته، فاطمه سادات صمدی، محمدمهدی ایرجی، ... شیرزاد، محمدمهدی اورسجی، ... اسدی، منصور شعبانی، حمید هزارجریبی،شعبان تاجیک علیرضا فرساد، خیرالنسا خمر، نرگس یزداندوست، قاسم شاهرخی، رمضانعلی الوند، اسماعیل تیموری، عقیل حسام

این نکته اضافه کنیم که خیلی از اسامی بالا شاید اصلا قصد کاندیداتوری نداشته باشند!

به لیست احتمالی مذکور، می بایست به صورت قطعی اسامی اعضای فعلی شورای شهر را نیز اضافه کرد.


 یادآوری می نماید لیست کامل نبوده و مسلما بزرگواران دیگری قصد حضور در این رقابت ها را دارند که به علت عدم جامعیت شنیده ها، نتوانستیم در این مرحله اسامی آنان را درج نماییم.


شورای شهر گرگان -منبع گرگان ما - گرگانو