اولین شهردار منتخب شورای شهر گرگان چه کسی بود؟

شهرداران مختلف گرگان از ابتدا تا امروز - حاج ابراهیم کریمی

پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه, منتخبین شورا در اقدام بعدی شهردار را به مدت 4 سال انتخاب و منصوب می نمایند.


اگر چه ترکیب هیات رئیسه عیار و جهت دهی پارلمان شهری را به نمایش می گذارد اما شهردار منتخب فاز عملیاتی و تحقق شعار انتخاباتی منتخبین را می بایست به منصه ظهور برساند.

در همین ارتباط در سلسله یادداشت هایی فضای انتخاب شهرداران 4 دوره شورای شهر گرگان با نگاهی تحلیلی و توصیفی تقدیم می شود که در ادامه مطلب به چگونگی انتخاب حاج ابراهیم کریمی به عنوان اولین شهردار گرگان در سایت گرگانو میپردازیم.


شورای اول گرگان در اقدامی قابل توجه و بدیع با ارائه فراخوان از شهروندانی که واجد تخصص و تجربه مطلوب برای مدیریت شهری بودند خواست تا رزومه خود را به شورا تقدیم نمایند.


اما از آنجایی که اکثریت مطلق منتخبین شورای اول از جریان اصلاح طلب گرگان بودند طبیعی به نظر می رسید که گرایش سیاسی شهردار از اهمیت فزاینده ای برخوردار باشد به همین دلیل بود که از خیل نامزدهای احراز مقام شهرداری ابراهیم کریمی و سعید مهیمنی به مرحله نهایی راه یافتند.


امیر عبدالسلام مهیمنی, عالیه یعقوب زاده و صدیقه نصیری که به نوعی فراکسیون مهیمنی های شورای اول را تشکیل می دادند اصرار به انتخاب سعید مهیمنی داشتند اما آنسوتر علی کلاتی, دکتر محمد هادی شریف و محمد علی کمانگری بر انتخاب ابراهیم کریمی تاکید داشتند.


در نهایت عبدالله شاهینی از بین دو دلبر نیکو سرشت اصلاح طلب, کریمی را ترجیح داد و با رای طلایی در جلسه غیر علنی کار را تمام کرد.


پس از قطعی شدن سکانداری ابراهیم کریمی بر سریر مدیریت شهری, تمامی اعضای شورای اول گرگان در اقدامی وحدت بخش در صحن علنی آرای خود را به نام وی ثبت کردند و تا پایان دور اول شهردار منتخب شورا در پست خود باقی ماند. 


📝 پست بعدی پیرامون شهرداران منتخب شورای دوم شهر گرگان