تصویر برف زیبای گرگان

جاده زیارت به گرگان

برف امروز 25 بهمن 1395

طبق آخرین اخباردو اطلاعات از آموزش و پرورش گرگان مدارس تعطیل نیست و دانش آموزان موظف هستند سر کلاس بروند

تصویر برف زیبا در منطقه ناهارخوران گرگان