برخی گام های مهم در تبلیغات کاندیداهای شورای شهر گرگان

گام مهم در طراحی تبلیغات انتخاباتی "شناخت خود" است. اگر شما شناخت کافی از خودتان، توانایی ها و ظرفیت هایتان نداشته باشید و امتیازات خود را نسبت به رقبا نشناسید، چطور می توانید چهره ی مطلوبی از خویش نزد رای دهندگان ترسیم کنید؟

شما اگر وجوه امتیاز و برتری خود را نشناسید، طبیعتاً نمی توانید آن تمایزات را به مخاطبان هم معرفی کنید و برجسته شوید. 👈 شما باید با شناخت این ویژگی ها و طراحی تبلیغات مناسب، بتوانید از نام و چهره ی خود، یک برند انتخاباتی بسازید. این شناخت شما از خودتان، تعیین کننده نوع گفتمان انتخاباتی و شعار تبلیغاتیِ شماست.


احمد شاملو: ما آلوده حسادت و کینه ایم، کینه به همه چیز و همه کس. فقر، فقر، فقر ...

... این افسانه است که می گویند "ملتی که گرسنه است، ایمان و اخلاق و خدا ندارد". من برای تو بسیاری از کشورهای جهان را که پس از جنگ دوم "هیچ" بودند و در "گرسنگی مطلق" و همه چیز شدند مثال می آورم، از چین تا آلمان.

آن چه مانع ایمان و وجدان می شود، فقر نان و پیرهن نیست، فقر اخلاق و معنویت است.


تاثیر گروه های فضای مجازی


گروه های مجازی کمک بسیاری به افکار، تبادل نظر، آگاهی، تحمل و تعامل و گوش دادن به حرف مخالف  میکند، مخصوصا در فضای انتخاباتی شورای شهر پنجم گرگان.

البته شاید دیر به خواسته ها و انتخاب صحیح برسیم ... ولی آینده از آن مردم آگاه جامعه میباشد.


باید در استفاده از واژگان توصیفی دقت کرد که حداقل به واژه خیانت نشه ...

انتخابات شورا نزدیک است و احتمالا تعداد زیادی خود را شایسته کاندیداتوری می دانند. اما شاخص ها و مولفه های مشخصی برای افراد دارای صلاحیت کاندیداتوری وجود دارد.


اما اگر همین شاخص ها در چهارچوب باند و گروه تحلیل شود، فقط کاریکاتور آن باقی می ماند.

بنظر مرز باریکی میان تلاش برای معرفی و انتخاب فرد اصلح توسط نخبه های سیاسی و اجتماعی تا تبدیل شدن به دلالان انتخاباتی وجود دارد.

 

لذا کنشگران که عموما محل رجوع مردم در انتخابات هستند، باید مسئولانه نسبت به معرفی کاندیدا و تحلیل ویژگی های آنها رفتار کنند تا خدای ناکرده انتخابات شورا که مظهر مردم سالاری است دچاره خدشه و نقصان نشود و منتخبان آن، مردم را به این نتیجه نرسانند که وجود شورای شهر غیر ضروری است./نودانتخاباتی