وضعیت حضور زنان بر روی کرسی های شورای شهر گرگان


یکی از ویژگی های شاخص شورای اسلامی شهر گرگان که گویا مبدل به رویه نیز شده است حضور دو منتخب زن در هر دوره پارلمانی شهری بوده است.


تفاوتی وجود نداشت زمانی که سهم کرسی های تصمیم گیری 7, 9 و یا 13 نفر بود عملا شاهد حضور 2 بانوی منتخب گرگانی در شورای شهر گرگان بوده ایم.


صدیقه نصیری و عالیه یعقوب زاده منتخبین دور اول شورای شهر گرگان بوده اند اما از دور دوم تا دور چهارم زهرا نورا و فائزه عبداللهی بطور ثابت در بین منتخبین شورا حضور داشته اند.


البته عبداللهی در شورای چهارم منتخب دوم علی البدل بود که پس از خروج چراغعلی و هزارجریبی به جمع اعضای شورای چهارم پیوست.


شایان ذکر است نورا در سومین سال دور چهارم فعالیت شورا اولین رئیس زن پارلمانی شهری گرگان شد و البته تجربه نامزدی در انتخابات مجلس را نیز از حوزه انتخابیه آزادشهر در کارنامه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی خود ثبت کرد هرچند با اقبال شهروندان آن حوزه انتخابیه مواجه نشد.


با نزدیک شدن موعد ثبت نام نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان قابل انتظار است بر تعداد نامزدهای زن گرگانی افزوده شود.