روحانیت و شورای شهر گرگان

گرگانو ، به قلم حامد صمدلویی

با مروری بر چهار دوره شورای اسلامی شهر گرگان به این واقعیت می توان رسید که فقط و تنها فقط یک روحانی در بین منتخبین ادواری قابل شناسایی می باشد.


عبدالله شاهینی مدرس حوزه و دانشگاه و رئیس ستاد انتخابات سید محمد خاتمی در سال 76 در شرق مازندران ( گلستان امروزی) موفق شد با رای شهروندان از بین 356 نامزد انتخابات دور اول پارلمان شهری گرگان به عنوان هفتمین و آخرین منتخب وارد شورای شهر شود.

شاهینی اولین و آخرین فرد روحانی راه یافته به پارلمان شهری بود اما در ادوار دوم, سوم و چهارم شورای شهر گرگان حتی یک روحانی به فهرست اعضای علی البدل شورای شهر نیز راه نیافت.


تنها روحانی راه یافته به صحن شورای شهر گرگان که تا آن روز صرفا در فضای تئوریک حوزه و دانشگاه سیر می نمود علاوه بر سمت سخنگویِ شورای شهر بر کرسی ریاست کمیسیون فرهنگی-اجتماعی نیز تکیه زد تا اولین تجربه نظارتی و عملیاتی در حوزه مدیریت شهری را تجربه نماید.


اقدامات عبدالله شاهینی در شورای شهر گرگان


جمعه بازار کتاب گرگان, واگذاری زمین برای احداث کتابخانه در پارکشهر, برگزاری هفتگی جنگ شاد شهروند, اجرای طرح شورایاران محلات, انتقال مدیریت بسکتبال از سپاه به شهرداری گرگان و... از جمله اقداماتی بود که با محوریت کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اول و با مدیریت شاهینی به سرانجام رسید تا کارنامه تنها روحانی ادواری پارلمان شهری گرگان پر طمطراق جلوه گری نماید.


اگرچه شاهینی در دور اول موفق ظاهر شد اما ترجیح داد دیگر نامزد انتخابات نشود, وی پس از کسب تجربه در شورای شهر رئیس سازمان ملی جوانان و در مقطعی به سمت مدیرکل اجتماعی و انتخابات استانداری گلستان منصوب شد.


با در پیش بودن پنجمین دوره انتخابات شورای شهر گرگان بعید به نظر می رسد در سهم روحانیت برای کسب کرسی در فضای رقابتی انتخابات تغییری حاصل شود.