فضای انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان کمتر از 4 ماه باقی مانده به انتخابات 


بیش از 350 نامزد احتمالی شورای پنجم گرگان رقابتهای نا محسوس انتخاباتی را از طریق رایزنی با شهروندان آغاز کرده اند.


این در حالی است که رفته رفته بر تعداد نامزدهای احتمالی نیز افزوده می شود.


اصلاح طلبان, اصولگرایان, حامیان شهردار گرگان, طیف گرگانی های اصیل موسوم به انجمن توسعه پایدار گرگان, سیستانیهای ساکن گرگان و مستقلین اقطاب چند وجهی رقابتی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان را تشکیل می دهند. 


جز در مورد طیف حامیان شهردار انسجامی در دیگر اقطاب رقابتی قابل رصد نیست( لیست حامیان شهردار حسین صادقلو به مرکزیت ربیعی،یوسفی،گرزین،عبداللهی) و عمدتا شکاف های متعددی برای جمع بندی به منظور ارائه یک لیست مشترک مشاهده می شود.


نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان در شرایطی با یکدیگر رقابت می کنند که کرسی های پارلمان شهری از 13 کرسی به 9 کرسی کاهش پیدا کرده و این کار را برای افراد و یا لیستهای غیر مرتبط با مدیریت شهری و یا ناشناخته بسیار سخت کرده است.


آنسوتر 13 عضو کنونی شورا که در قالب دو فراکسیون حامیان و مخالفان شهردار شناسایی می شوند  با عزم جزم وارد میدان رقابتهای انتخاباتی خواهند شد اگرچه قطعا 4 عضو کنونی به دلیل کاهش سهمیه شورا به 9 کرسی از لیست منتخبین دور بعد حذف خواهند شد اما فراکسیون حامیان شهردار به دلیل انسجام و هماهنگی از وضعیت مناسب تری به نسبت فراکسیون مخالفین شهردار که ائتلافی چند وجهی را متبادر می نماید, برخوردا می باشند.


گفتنی است پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت 96 برگزار می شود.